آشنایی با انجمن اولیا و مربیان روزبه

مدرسه روزبه همواره سعی داشته است از همراهی، ظرفیت و مشورت انجمن اولیا و مربیان روزبه جهت بهبود برنامه ها و همچنین تعمیق و گسترش ظرفیت‌های فرزندانمان استفاده نماید.

جهت آشنایی با نامزدهای این دوره و برنامه‌های آن‌ها در هر مقطع، می‌توانید به صفحه هر یک از مقاطع در ذیل مراجعه نموده و تا ساعت 22 روز دوشنبه اول آبان به نامزدهای موردنظر خود رای دهید.

نامزدهای دبستان دوره اول
نامزدهای دبستان دوره دوم
نامزدهای دبیرستان دوره اول
نامزدهای دبیرستان دوره دوم