دروس تکمیلی

از آن‌جا که نیازهای آموزشی دانش‌آموزان فراتر از برنامه مصوّب آموزش و پرورش می‌باشد، فعالیت‌های آموزشی در دبیرستان دوره ۲ محدود به کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی رسمی نیست و مدرسه با توجّه به امکانات و توانمندی‌های خود، فعّالیّت‌های آموزشی دیگری را نیز جهت تکمیل برنامه‌های رسمی آموزشی در نظر گرفته است و این موارد را در برنامه هفتگی دانش‌آموزان گنجانده است. به طور مشخص، آموزش زبان انگلیسی، رایانه، قرآن، ورزش و آزمایشگاه از جمله مواردی است که به صورت ثابت در برنامه هفتگی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، این آموزش‌ها غیر از آموزش‌هایی است که به صورت کلاس‌های گروه اندیشه یا فوق‌برنامه و ویژه دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند برگزار می‌گردد.

آزمایشگاه دبیرستان روزبه

آزمایشگاه

قرآن

ورزش و فوق‌برنامه

ورزش

رایانه

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی