برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی شنبه تا چهارشنبه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
12:30 - 11:45کلاس (6)
14 - 12:30نماز، نهار و بازی
14:45 - 14کلاس (7)
15 - 14:45زنگ تفریح
15:45 - 15کلاس (8)

زمان بندی پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:25 - 7:10صبحگاه
8:10 - 7:25کلاس (۱)‌
8:25 - 8:10زنگ تفریح
9:10 - 8:25کلاس (۲)
9:25 - 9:10زنگ تفریح
10:10 - 9:25کلاس (۳)
10:25 - 10:10زنگ تفریح
11:10 - 10:25کلاس (۴)
11:25 - 11:10زنگ تفریح
12:10 - 11:25کلاس (۵)
12:25 - 12:10زنگ تفریح
13:10 - 12:25کلاس (۶)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففیزیکفیزیکهندسههندسهفیزیکفارسیمشاورهنگارش
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستفیزیکفیزیکفارسیفیزیکنگارشمشاوره
يكشنبهالفزبان کانونزبان کانونورزشورزشحسابانحسابانکارگروهیکارگروهی
بزبان کانونزبان کانونحسابانحسابانورزشورزشکارگروهیکارگروهی
دوشنبهالفآزمایشگاهآزمایشگاهشیمیشیمیفارسیدین و زندگیفارسیهندسه
بشیمیشیمیآزمایشگاهآزمایشگاهدین و زندگیفارسیهندسه/ ریاضیفارسی
سه‌شنبهالفزبان کانونزبان کانونرایانه/کارآفرینیرایانه/کارآفرینیفیزیکفیزیکدین و زندگیزمین شناسی
بزبان کانونزبان کانونفیزیکفیزیکرایانه/کارآفرینیرایانه/کارآفرینیزمین شناسیدین و زندگی
چهارشنبهالفحسابانحسابانآمار و احتمالآمار و احتمالحسابانآمار و احتمالتاریخقرآن
بآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستحسابانحسابانآمار و احتمال/ مطالعهحسابانقرآنتاریخ
پنج‌شنبهالفآدابعربیشیمیعربیشیمیبازی--
بعربیآدابعربیشيمیبازیشیمی--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1یكشنبه10 مهرحسابان1
2یکشنبه14مهرفیزیک1
3سه‌شنبه19 مهرشیمی1
4یکشنبه24 مهرهندسه/زیست1
5سه‌شنبه26 مهرآمار و احتمال1
6یکشنبه1 آبانعربی1
7سه‌شنبه3 آبانحسابان2
8یکشنبه8 آبانفیزیک2
9یکشنبه15 آبانهندسه/زیست2
-یکشنبه22 آبانتعطیل-آزمون میان نیم سال اول
10یکشنبه29 آبانحسابان3
11یکشنبه6 آذرفیزیک3
12سه‌شنبه8 آذرهندسه/زیست3
13یکشنبه13 آذرشیمی2
14سه‌شنبه15 آذرآمار و احتمال/زیست2
15یکشنبه20 آذرعربی2
16سه‌شنبه22 آذرحسابان4
17یکشنبه27 آذرفیزیک4
18سه‌شنبه29 آذرهندسه/ زیست4
19یکشنبه4 دیشیمی3

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1دوشنبه۱۱ مهر۱۶:۳۰تا ۱۷:۴۵جلسه معارفه و انجمن اولیا
2پنجشنبه۳ آذر۱۶ تا ۱۷جلسه انجمن اولیا و توزیع کارنامه
3دوشنبه۳ بهمن۱۶:۱۵ تا ۱۸:۱۵کارنما و کارنامه نیم‌سال اوّل
4دوشنبه۱۰ بهمن۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵دانش افزایی
5دوشنبه۱۲ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰تقدیر از نفرات برتر

استخر

نوبتروزتاریخ
1دوشنبه11 مهر
2شنبه30 مهر
3چهارشنبه18 آبان
4دوشنبه7 آذر
5یکشنبه27 آذر
6چهارشنبه21 دی
7دوشنبه3 بهمن
8چهارشنبه19 بهمن
9یک‌شنبه14 اسفند
10یکشنبه17 اردیبهشت

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1سفر اختیاری قمچهارشنبه16 آبان
2اردوي پدر و پسر (جاجرود)پنجشنبه28 مهر
3سفر مشهد مقدسسه‌شنبه تا شنبه1 آذر تا 5 آذر
4كارخانه ميراب (الف و ب) و
بيمارستان امام (ج)
دوشنبه21 آذر
5واگن سازی (الف و ب)
پژوهشگاه رويان (ج)
چهاشنبه5 بهمن
6تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اوّلدوشنبه17 بهمن
7اردوی درسیچهارشنبه تا یکشنبه24 اسفند تا 28 اسفند
8اردوي كوه‌پيماييچهارشنبه20 اردیبهشت
9تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالچهارشنبه28 تير

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای جلالیمعلم راهنماپنج شنبه ۹ تا ۱۱شنبه ۹ تا ۱۰:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: ۸۸۰۳۰۲۵۸ - ۸۸۰۴۰۷۳۴

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1401-08-28زرشك پلو مرغ
سوپ مرغ
یکشنبه1401-08-29ماکارونی
ماست و خيار
دوشنبه1401-08-30چلو خورش قیمه
سالاد شيرازي
سه‌شنبه1401-09-01چلوكباب مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-02كوفته
ماست
شنبه1401-09-05چلو خورش فسنجان
ماست
یکشنبه1401-09-06استانبولی پلو
سالاد اندونزی
دوشنبه1401-09-07خوراک همبرگر
آش رشته
سه‌شنبه1401-09-08باقالی پلو مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-09چلوکباب كوبيده
ماست