برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی شنبه تا چهارشنبه

زمان برنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
12:30 - 11:45کلاس (6)
14 - 12:30نماز، نهار و بازی
14:45 - 14کلاس (7)
15 - 14:45زنگ تفریح
15:45 - 15کلاس (8)

زمان بندی پنج‌شنبه

زمان برنامه
7:25 - 7:10صبحگاه
8:10 - 7:25کلاس (۱)‌
8:25 - 8:10زنگ تفریح
9:10 - 8:25کلاس (۲)
9:25 - 9:10زنگ تفریح
10:10 - 9:25کلاس (۳)
10:25 - 10:10زنگ تفریح
11:10 - 10:25کلاس (۴)
11:25 - 11:10زنگ تفریح
12:10 - 11:25کلاس (۵)
12:25 - 12:10زنگ تفریح
13:10 - 12:25کلاس (۶)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففیزیکفیزیکهندسههندسهفیزیکفارسیدین و زندگینگارش
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستفیزیکفیزیکفارسیفیزیکنگارشدین و زندگی
يكشنبهالفزبان کانونزبان کانونحسابانحسابانورزشورزشکارگروهیکارگروهی
بزبان کانونزبان کانونورزشورزشحسابانحسابانکارگروهیکارگروهی
دوشنبهالفآزمایشگاهآزمایشگاهشیمیشیمیفارسیدین و زندگیفارسیمشاوره
بشیمیشیمیآزمایشگاهآزمایشگاهدین و زندگیفارسیمشاورهفارسی
سه‌شنبهالفزبان کانونزبان کانونرایانه/کارآفرینیرایانه/کارآفرینیفیزیکفیزیکهندسهزمین شناسی
بزبان کانونزبان کانونفیزیکفیزیکرایانه/کارآفرینیرایانه/کارآفرینیزمین شناسیهندسه / ریاضی
چهارشنبهالفآمار و احتمالآمار و احتمالحسابانحسابانآمار و احتمالحسابانتاریخقرآن
بحسابانحسابانآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستحسابانآمار و احتمال/ مطالعهقرآنتاریخ
پنج‌شنبهالفآدابعربیشیمیعربیشیمیبازی--
بعربیآدابعربیشيمیبازیشیمی--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1یكشنبه9 مهر 1402حسابان1
2یکشنبه16مهر 1402فیزیک1
3یکشنبه23 مهر 1402هندسه/زیست1
4سه‌شنبه25 مهر 1402شیمی1
5یکشنبه30 مهر 1402عربی1
6یکشنبه1 آبان 1402عربی1
7سه‌شنبه2 آبان 1402حسابان2
8یکشنبه7 آبان 1402آمار و احتمال/ریاضی تجربی1
9سه‌شنبه9 آبان 1402فیزیک2
10یکشنبه14 آبان 1402هندسه/زیست2
11یکشنبه28 آبان 1402حسابان3
12یکشنبه5 آذر 1402فیزیک3
13سه‎‌شنبه7 آذر 1402هندسه/زیست3
14یکشنبه12 آذر 1402شیمی2
15سه‌شنبه14 آذر 1402آمار و احتمال/ریاضی تجربی2
16یکشنبه19 آذر 1402عربی2
17سه‌شنبه21 آذر 1402حسابان4
18سه‌شنبه28 آذر 1402فیزیک4
19یکشنبه3 دی 1402هندسه/زیست4
20سه‌شنبه5 دی 1402شیمی3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1شنبهحسابان1

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1شنبه۱5 مهر 140216:15 تا ۱۷:۴۵جلسه معارفه و انجمن اولیا
2دوشنبه2 بهمن 1402۱۶:۱۵ تا ۱۸:۱۵ کارنما و کارنامه نیم‌سال اوّل
3دوشنبه9 بهمن 1402۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵دانش افزایی
4دوشنبه11 تیر 1403۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ کارنما و کارنامه نیمسال دوم و تقدیر از نفرات برتر

استخر

نوبتروزتاریخ
1دوشنبه10 مهر 1402
2چهارشنبه3 آبان 1402
3شنبه27 آبان 1402
4سه‌شنبه14 آذر 1402
5دوشنبه4 دی 1402
6شنبه30 دی 1402
7سه‌شنبه24 بهمن 1402
8چهارشنبه16 اسفند 1402
9سه‌شنبه4 اردیبهشت 1403
10دوشنبه24 اردیبهشت 1403

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوي پدر و پسر (جاجرود)پنجشنبه27 مهر 1402
2سفر اختیاری قمدوشنبه15 آبان 1402
3سفر مشهد مقدسسه‌شنبه تا شنبه30 آبان تا 4 آذر 1402
4كارخانه ميراب (الف و ب) و
بيمارستان امام (ج)
دوشنبه13 آذر 1402
5واگن سازی (الف و ب)
پژوهشگاه رويان (ج)
چهاشنبه4 بهمن 1402
6تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اوّلدوشنبه16 بهمن 1402
7اردوي كوه‌پيماييدوشنبه10 اردیبهشت 1403
8اردوی درسیسه شنبه تا یکشنبه25 تا 30 اردیبهشت 1403
9تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالیکشنبه17 تير 1403

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای مرشدیمعلم راهنمادوشنبه 8 تا 10چهارشنبه 8 تا 9:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: ۸۸۰۳۰۲۵۸ - ۸۸۰۴۰۷۳۴

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
دوشنبه1402-08-22چلو خورش فسنجانماست
سه‌شنبه1402-08-23ته چین مرغسوپ شير
چهارشنبه1402-08-24كوفتهماست و خيار
شنبه1402-08-27ماکارونیسالاد شيرازی
یکشنبه1402-08-28جوجه كبابماست و خيار
دوشنبه1402-08-29باقالی پلو گوشتماست
سه شنبه1402-08-30الویهسوپ مرغ
چهارشنبه1402-09-01چلو خورش قورمه سبزیسالاد کلم
شنبه1402-09-04عدس پلوماست
یکشنبه1402-09-05چلوکباب كوبيدهماست
دوشنبه1402-09-06چلو خورش قیمهسوپ شير
سه شنبه1402-09-07لوبیا پلوسالاد فصل
چهارشنبه1402-09-08خوراك كتلتآش بلغور گندم
شنبه1402-09-11کباب تابه‌ایماست و خيار
یکشنبه1402-09-12استانبولی پلوسالاد شيرازی
دوشنبه1402-09-13سبزی‌پلو ماهیسوپ مرغ
سه شنبه1402-09-14آبگوشتماست و خيار
چهارشنبه1402-09-15چلوخورش مرغ و بادمجانماست
شنبه1402-09-18ته چین مرغسوپ جو
یکشنبه1402-09-19خوراک همبرگرآش رشته
دوشنبه1402-09-20زرشك پلو مرغماست و خيار
سه شنبه1402-09-21چلو خورش كرفسسالاد فصل
چهارشنبه1402-09-22چلوكباب مرغماست