اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه یازدهم

آلبوم خاطره‌ها

  • سفر مشهد | دوره 25
  • سفر مشهد | دوره 25
  • سفر اصفهان | دوره 25
  • سفر یزد | دوره 25
  • سفر یزد | دوره 25
  • جشن 17 ربیع | دوره 25

برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی روزانه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
زمانبرنامه
12:30 - 11:45کلاس (6)
14:00 - 12:30نماز، ناهار و بازي
14:45 - 14:00کلاس (7)
15:00 - 14:45زنگ تفريح
15:45 - 15:00کلاس (8)
حركت سرويس 10 دقيقه بعد از اتمام كلاس

زمان‌بندی کارگروهی

روزمطالعه انفرادیرفع اشكالآزمون
شنبه، دوشنبه قبل عید16:20 تا 17:4018:25 تا 19:0519:15 تا 19:45
شنبه، دوشنبه بعد عید16:20 تا 17:4518:10 تا 18:5519:05 تا 19:35

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهالفحسابانحسابانهندسههندسهحسابانفارسی و نگارشبازیفارسي و نگارش
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستحسابانحسابانفارسی و نگارشحسابانفارسي و نگارشبازی
يكشنبهالفزبان كانونزبان كانونورزشورزشفيزيكفيزيكزمين‌شناسیتاريخ
بزبان كانونزبان كانونفيزيكفيزيكورزشورزشتاريخزمين‌شناسی
دوشنبهالففارسی و نگارشفارسی و نگارششيمیشيمیآزمايشگاهآزمايشگاهدين و زندگیدين و زندگی
بشيمیشيمیفارسی و نگارشفارسی و نگارشدين و زندگیدين و زندگیآزمايشگاهآزمايشگاه
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونرايانهرايانهحسابانحسابانهندسهزمين‌شناسی
بزبان كانونزبان كانونحسابانحسابانرايانهرايانهزمين‌شناسیهندسه/ رياضی
چهارشنبهالففيزيكفيزيكفيزيكآمار و احتمالآمار و احتمالآمار و احتمالورزشمشاوره
بآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستفيزيكفيزيكفيزيكمشاورهورزش
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیآدابقرآن--
بعربیعربیشيمیشيمیقرآنآداب--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1دوشنبه8 مهرحسابان1
2شنبه13 مهرفیزیک1
3دوشنبه15 مهرهندسه / زیست1آزمايشگاه زيست 1
4شنبه20 مهرشیمی1
5دوشنبه22 مهرآمار و احتمال / زیست1
-شنبه27 مهرتعطیل-اربعين حسينی
6دوشنبه29 مهرحسابان2
-شنبه4 آبانتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمی
-دوشنبه6 آبانتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمی
7شنبه11 آبانفيزيك2
8دوشنبه13 آبانعربی1
-شنبه18 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل
-دوشنبه20 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل
-شنبه25 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل / آزمايشگاه زيست 2
-دوشنبه27 آبانتعطيل-روز قبل از سفر پايه‌ای
-شنبه2 آذرتعطيل-
9دوشنبه4 آذرحسابان3
10شنبه9 آذرفيزيك3
11دوشنبه11 آذرشيمي2
-شنبه16 آذرتعطيل-روز قبل از فاينال زبان
12دوشنبه18 آذرهندسه / زيست2
13شنبه23 آذرحسابان4
14دوشنبه25 آذرفيزيك4
15شنبه30 آذرآمار و احتمال / زيست2آزمايشگاه زيست 3
16دوشنبه2 دیعربی2
17شنبه7 دیشيمی3
18دوشنبه9 دیهندسه / زيست3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1شنبه5 بهمنحسابان1
2دوشنبه7 بهمنفيزيك1
3شنبه12 بهمنشيمی1
4دوشنبه14 بهمنهندسه / زيست1
-شنبه19 بهمنتعطيل-برگزاری آزمايشی جشن دوره‌ای
-دوشنبه21 بهمنتعطيل-
5شنبه26 بهمنحسابان2
6دوشنبه28 بهمنفيزيك2
7شنبه3 اسفندآمار و احتمال / زيست1
8دوشنبه5 اسفندعربي1آزمايشگاه زيست 4
9شنبه10 اسفندشيمي1
-دوشنبه12 اسفندتعطيل-روز قبل از فاينال زبان
-شنبه17 اسفندتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمی
10دوشنبه19 اسفندحسابان3
-شنبه24 اسفندتعطيل-هفته آخر سال / آزمايشگاه زيست 5
-دوشنبه26 اسفندتعطيل-
-شنبه16 فروردينتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال دوم
-دوشنبه18 فروردينتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال دوم
11شنبه23 فروردينهندسه / زيست2آزمايشگاه زيست 6
12دوشنبه25 فروردينفيزيك3
13شنبه30 فروردينآمار و احتمال / زيست2آزمايشگاه زيست 7
14دوشنبه1 ارديبهشتشيمی3
15شنبه6 ارديبهشتحسابان4
16دوشنبه8 ارديبهشتهندسه / زيست3
17شنبه13 ارديبهشتفيزيك4
18دوشنبه15 ارديبهشتعربی2

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1سفر اختیاری قمچهارشنبه24 مهر
2اردوي پدر و پسر (جاجرود)پنجشنبه2 آبان
3سفر مشهد مقدسسه‌شنبه تا شنبه28 آبان تا 1 آذر
4كارخانه ميراب (الف و ب)
بيمارستان امام (ج)
يكشنبه10 آذر
5كارخانه قالب‌هاي صنعتي (الف و ب)
پژوهشگاه رويان (ج)
دوشنبه7 بهمن
6تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اوّلچهارشنبه23 بهمن
7موزه عبرتسه‌شنبه13 اسفند
8اردوي كوه‌پيماييچهارشنبه27 فروردين
9تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالدوشنبه23 تير

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتمحل
1يكشنبه7 مهر16:30 تا 17:45سالن دبستان
2پنج‌شنبه30 آبان16:15 تا 17:30سالن دبیرستان 1
3سه‌شنبه24 دي16:30 تا 18سالن دبيرستان 1
4سه‌شنبه1 بهمن16:15 تا 18:15سالن دبیرستان 1
5يكشنبه31 فروردين16:30 تا 18:00سالن دبستان
6يكشنبه8 تير16:30 تا 18:30سالن دبستان

استخر

نوبتروزتاریخ
1چهارشنبه3 مهر
2سه‌شنبه30 مهر
3يكشنبه26 آبان
4شنبه23 آذر
5چهارشنبه25 دي
6يكشنبه13 بهمن
7سه‌شنبه6 اسفند
8شنبه24 اسفند
9سه‌شنبه26 فروردين

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه 10 تا 12ــــــ
آقای ناصريمعلم راهنماسه‌شنبه 14 تا 15:30
پنج‌شنبه 8 تا 9:30
دوشنبه 9:30 تا 10:30
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 تا 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه‌شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه‌شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

فایل‌ها و مستندات