اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه یازدهم

آلبوم خاطره‌ها

  • سفر مشهد | دوره 25
  • سفر مشهد | دوره 25
  • سفر اصفهان | دوره 25
  • سفر یزد | دوره 25
  • سفر یزد | دوره 25
  • جشن 17 ربیع | دوره 25

برنامه‌های پایه یازدهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای
گروه اندیشه ۱ (دوشنبه)
۱۷ تا ۱۸:۳۰گروه اندیشه ۲ (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففیزیکفیزیکهندسههندسهفیزیکدین و زندگی--
بهندسه/ زيستهندسه/ زيستفیزیکفیزیکدین و زندگیفیزیک--
يكشنبهالففارسی و نگارشفارسی و نگارشحسابانحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
بحسابانحسابانفارسی و نگارشفارسی و نگارشتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان كانونزبان كانون
دوشنبهالففارسیفارسیشیمیشیمیقرآنهندسهگروه اندیشه ۱گروه اندیشه ۱
بشیمیشیمیفارسیفارسیهندسه/ ریاضیقرآنگروه اندیشه ۱گروه اندیشه ۱
سه‌شنبهالفرايانهرايانهفیزیکفیزیکدین و زندگیزمین‌شناسیزبان كانونزبان كانون
بفیزیکفیزیکرايانهرايانهزمین‌شناسیدین و زندگیزبان كانونزبان كانون
چهارشنبهالفحسابانحسابانحسابانآمار و احتمالآمار و احتمالآمار و احتمالتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
بآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستآمار و احتمال/ زيستحسابانحسابانحسابانتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیآدابمشاوره--
بعربیعربیشيمیشيمیمشاورهآداب--

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1يكشنبه۲ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2سه‌شنبه۲۷ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3دوشنبه۶ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4چهارشنبه۱۸ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم
5چهارشنبه۲ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنماشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰یکشنبه ۹ تا ۱۰
دوشنبه ۱۴ تا ۱۵
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

فایل‌ها و مستندات