پایه نهم2022-10-19T12:54:16+03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
فایل‌ها و مستندات
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه نهم

برنامه های پایه نهم

زمان‌بندی شنبه تا چهارشنبه

زمان برنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
12:30 - 11:45کلاس (6)
14 - 12:30نماز، نهار و بازی
14:45 - 14کلاس (7)
15 - 14:45زنگ تفریح
15:45 - 15کلاس (8)

زمان بندی پنج‌شنبه

زمان برنامه
7:25 - 7:10صبحگاه
8:10 - 7:25کلاس (۱)‌
8:25 - 8:10زنگ تفریح
9:10 - 8:25کلاس (۲)
9:25 - 9:10زنگ تفریح
10:10 - 9:25کلاس (۳)
10:25 - 10:10زنگ تفریح
11:10 - 10:25کلاس (۴)
11:25 - 11:10زنگ تفریح
12:10 - 11:25کلاس (۵)
12:25 - 12:10زنگ تفریح
13:10 - 12:25کلاس (۶)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالفکار و فناوریکار و فناوریآزمایشگاه علومآزمایشگاه علومریاضیریاضیاجتماعیبازی
بریاضیریاضیکار و فناوریکار و فناوریبازیاجتماعیآزمایشگاه علومآزمایشگاه علوم
جآزمایشگاه علومآزمایشگاه علومرياضیرياضیکار و فناوریکار و فناوریبازیاجتماعی
يكشنبهالفزبان کانونزبان کانونعلومعلومپیام‌های آسماناحكام / دفاعیمشاورهپیام‌های آسمان
بزبان کانونزبان کانونپیام‌های آسمانپیام‌های آسماناحكام / دفاعیعلومعلوممشاوره
جزبان کانونزبان کانونمشاورهاحكام / دفاعیعلومپیام‌های آسمانپیام‌های آسمانعلوم
دوشنبهالفجغرافیکارگروهیفارسیفارسیرایانهرایانهکارگروهیکارگروهی
بفارسیفارسیرایانهرایانهجغرافیکارگروهیکارگروهیکارگروهی
جرایانهرایانهجغرافیکارگروهیفارسیفارسیکارگروهیکارگروهی
سه‌شنبهالفزبان کانونزبان کانونریاضیریاضیقرآنقرآنورزشورزش
بزبان کانونزبان کانونقرآنقرآنورزشورزشریاضیریاضی
جزبان کانونزبان کانونورزشورزشرياضیرياضیقرآنقرآن
چهارشنبهالفعربیعربیفارسیانشاءهندسههندسهفوق برنامهفوق برنامه
بهندسههندسهعربیعربیفارسیانشاءفوق برنامهفوق برنامه
جفارسیانشاءهندسههندسهعربیعربیفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفزیستآدابعلومزیستتاریخ اسلامعلوم-
بآدابعلومزیستتاریخ اسلام علومزیست-
جعلومزیستآدابعلومزیستتاریخ اسلام-

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1دوشنبه11 مهرریاضی1
2دوشنبه18 مهرهندسه1
3دوشنبه25 مهرعربی1
4دوشنبه2 آبانریاضی2
5دوشنبه9 آبانهندسه2
6دوشنبه16 آبانعلوم1
-دوشنبه23 آبان-آزمون های میان نیم سال اول
7دوشنبه30 آبانریاضی3
8دوشنبه7 آذرهندسه3
9دوشنبه14 آذرعلوم2
10دوشنبه21 آذرریاضی4
11پنجشنبه24 آذرعربی2انجام کارگروهی در منزل
12دوشنبه28 آذرهندسه4
13دوشنبه 5 دیعلوم3

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1شنبه۹ مهر۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵جلسه معارفه
2پنچشنبه۳ آذر۱۶ تا ۱۷جلسه انجمن اولیا و توریع کارنامه
3دوشنبه۲۶ دی۱۵:۱۵ تا ۱۷:۴۵دانش افزایی
4شنبه۱ بهمن۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵دانش افزایی
5یکشنبه۲۰ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵کارنامه میان نیم سال دوم
6یکشنبه۱۰ اردیبهشت۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰جلسه توجیهی خانواده های ورودی پایه دهم
7سه‌شنبه۱۲ اردیبهشت۱۷ تا ۱۸جلسه توجیهی خانواده های ورودی پایه دهم۲
8شنبه۳ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸کارنامه نیم سال دوم

استخر

نوبتروزتاریخ
1يكشنبه10 مهر
2شنبه23 مهر
3چهارشنبه11 آبان
4دوشنبه30 آبان
5یکشنبه20 آذر
6شنبه3 دي
7دوشنبه19 دی
8دوشنبه10 بهمن
9یک‌شنبه30 بهمن
10دوشنبه8 اسفند
11چهارشنبه6 اردیبهشت

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1سفر يزدسه‌شنبه تا شنبه3 تا 7 آبان
2سفر اختياری قمدوشنبه16 مهر
3مؤسسه فرهنگی روزبهيكشنبه15 آبان (الف)
22 آبان (ب)
29 آبان (ج)
4داروسازی دكتر عبيدیسه‌شنبه8 آذر (الف)
15 آذر (ب)
22 آذر (ج)
5مرقد امام (ره) و حرم حضرت عبدالعظيم حسنی (ع)چهارشنبه21 دي
6تشويقي كارنمای امتيازی نيم‌سال اولدوشنبه17 بهمن
7مجلس شوراي اسلامیچهارشنبه26 بهمن
8اردوي تفريحی جاجرودیکشنبه7 اسفند
9بازار تهراندو‌شنبه18 ارديبهشت
10تشويقی كارنماي امتيازی پايان سالچهارشنبه28 تير
12سفر اختياری درياچه گهرسه‌شنبه تا شنبه10 تا 14 مرداد

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای شوندیمعلمين راهنمایکشنبه ۷:۳۰ تا ۹
چهارشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰
پنجشنبه ۹ تا ۱۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1401-08-28زرشك پلو مرغ
سوپ مرغ
یکشنبه1401-08-29ماکارونی
ماست و خيار
دوشنبه1401-08-30چلو خورش قیمه
سالاد شيرازي
سه‌شنبه1401-09-01چلوكباب مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-02كوفته
ماست
شنبه1401-09-05چلو خورش فسنجان
ماست
یکشنبه1401-09-06استانبولی پلو
سالاد اندونزی
دوشنبه1401-09-07خوراک همبرگر
آش رشته
سه‌شنبه1401-09-08باقالی پلو مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-09چلوکباب كوبيده
ماست

فایل‌ها و مستندات

Go to Top