اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه نهم

آلبوم خاطره‌ها

  • دوره 27 عكس كلاسي پايه نهم
  • دوره 27 عكس كلاسي پايه نهم
  • دوره 27 عكس كلاسي پايه نهم

برنامه های پایه نهم

زمان‌بندی روزانه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
زمانبرنامه
12:30 - 11:45کلاس (6)
14:00 - 12:30نماز، ناهار و بازي
14:45 - 14:00کلاس (7)
15:00 - 14:45زنگ تفريح
15:45 - 15:00کلاس (8)
حركت سرويس 10 دقيقه بعد از اتمام كلاس

زمان‌بندی کارگروهی

روزمطالعه انفرادیرفع اشكال گروهیآزمون
پنجشنبه7:25 تا 8:258:40 تا 9:109:20 تا 9:40

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهالفكار و فناوریكار و فناوریزيستزيسترياضیرياضیجغرافیمشاوره
برياضیرياضیكار و فناوریكار و فناوریمشاورهجغرافیزيستزيست
جزيستزيسترياضیرياضیكار و فناوریكار و فناوریمشاورهجغرافي
يكشنبهالفزبان كانونزبان كانونعلومعلومپيام‌های آسماناحكام / دفاعیاجتماعیپيام‌های آسمان
بزبان كانونزبان كانونپيام‌های آسمانپيام‌های آسماناحكام / دفاعیعلومعلوماجتماعی
جزبان كانونزبان كانوناجتماعیاحكام / دفاعیعلومپيام‌های آسمانپيام‌های آسمانعلوم
دوشنبهالفقرآنقرآنفارسیفارسیتاريخعربيرايانهرايانه
بفارسیفارسیرايانهرايانهقرآنقرآنتاريخعربی
جرايانهرايانهقرآنقرآنفارسیفارسیعربیتاريخ
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونرياضیرياضیآزمايشگاه علومآزمايشگاه علومورزشورزش
بزبان كانونزبان كانونآزمايشگاه علومآزمايشگاه علومورزشورزشرياضیرياضي
جزبان كانونزبان كانونورزشورزشرياضیرياضیآزمايشگاه علومآزمايشگاه علوم
چهارشنبهالفعلومعلومفارسیانشاهندسههندسهفوق برنامهفوق برنامه
بهندسههندسهعلومعلومفارسیانشافوق برنامهفوق برنامه
جفارسیانشاهندسههندسهعلومعلومفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفكارگروهیكارگروهیكارگروهیآدابورزشعربی--
بكارگروهیكارگروهیكارگروهیورزشعربيآداب--
جكارگروهیكارگروهیكارگروهیعربيآدابورزش--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1پنجشنبه11 مهرریاضی1
2پنجشنبه18 مهرهندسه1
3پنجشنبه25 مهرعربی1
-پنجشنبه2 آبانتعطيل-سفر پايه‌ای به يزد
4پنجشنبه9 آبانرياضی2
5پنجشنبه16 آبانعلوم1
-پنجشنبه23 آبانتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال اوّل
6پنجشنبه30 آبانرياضی3
7پنجشنبه7 آذرهندسه2
8پنجشنبه14 آذرعلوم2
9پنجشنبه21 آذرعربی2
10پنجشنبه28 آذررياضی4
11پنجشنبه5 ديهندسه3
12پنجشنبه12 ديعلوم3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1پنجشنبه3 بهمنریاضی1
-پنجشنبه10 بهمنتعطيل-تعطيل مؤسسه
2پنجشنبه17 بهمنعربی1
3يكشنبه20 بهمنعلوم1
4پنجشنبه24 بهمنهندسه1
5پنجشنبه1 اسفندرياضی2
6پنجشنبه8 اسفندعلوم2
-پنجشنبه15 اسفندتعطيل-جشن پايه‌ای
-پنجشنبه22 اسفندتعطيل-آزمون‌های ميان نيم‌سال دوم
-پنجشنبه14 فروردينتعطيل-تعطيلی مؤسسه
-پنجشنبه21 فروردينتعطيل-تعطيلی مؤسسه
7پنجشنبه28 فروردينرياضي3
8پنجشنبه4 ارديبهشتعلوم3
9پنجشنبه11 ارديبهشتهندسه2
10پنجشنبه18 ارديبهشتعربي2
11پنجشنبه25 ارديبهشترياضي4

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1سفر اختياري قمچهارشنبه24 مهر
2سفر يزدسه‌شنبه تا شنبه30 مهر تا 4 آبان
3مؤسسه فرهنگی روزبهيكشنبه12 آبان (الف)
19 آبان (ب)
26 آبان (ج)
4داروسازی دكتر عبيدیسه‌شنبه5 آذر (الف)
12 آذر (ب)
19 آذر (ج)
5مرقد امام (ره) و حرم حضرت عبدالعظيم حسنی (ع)يكشنبه22 دي
6مجلس شوراي اسلاميدوشنبه14 بهمن
7تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اولچهارشنبه23 بهمن
8باغ موزه دفاع مقدسشنبه24 اسفند
9اردوي تفريحي جاجروددوشنبه25 فروردين
10بازار تهرانسه‌شنبه2 ارديبهشت
11تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالدوشنبه23 تير
12سفر اختياري درياچه گهرسه‌شنبه تا شنبه7 تا 11 مرداد

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتمحل
1دوشنبه8 مهر16:15 تا 17:45سالن دبيرستان 1
2پنجشنبه30 آبان16:15 تا 17:30سالن دبیرستان 1
3يكشنبه29 دي16:15 تا 17:45سالن دبستان
4يكشنبه6 بهمن16:15 تا 18:15سالن دبستان
5سه‌شنبه26 فروردين16:30 تا 17:45سالن دبستان
6سه‌شنبه3 تير16:30 تا 18سالن دبيرستان 1

استخر

نوبتروزتاریخ
1يكشنبه7 مهر
2سه‌شنبه23 مهر
3شنبه11 آبان
4يكشنبه3 آذر
5چهارشنبه20 آذر
6سه‌شنبه10 دي
7شنبه5 بهمن
8چهارشنبه23 بهمن
9سه‌شنبه13 اسفند
10يكشنبه31 فروردين

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه 10 الی 12ــــــ
آقایان ابوالحسنی / شمسمعلمين راهنماشنبه 8 تا 9:30
چهارشنبه 14 تا 15:30
یکشنبه 9:30 تا 10:30
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 تا 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه‌شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه‌شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

فایل‌ها و مستندات