اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

اعلانات

آلبوم خاطره‌ها

  • سفر به خوزستان | دوره 24
  • سفر یزد | دوره 24
  • جاجرود | دوره 24
  • جاجرود | دوره 24
  • سفر مشهد | دوره 24

برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 تا 7:15صبحگاه
7:20 تا 8:45زنگ 1 و 2
8:45 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:50زنگ 3
9:50 تا 9:55جابجايي كلاس
9:55 تا 10:35زنگ 4
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ 5
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ 6
12:30 تا 14:45نماز، ناهار و استراحت
14:45 تا 16:15زنگ 7 و 8
16:15 تا 16:30استراحت
16:30 تا 18:00زنگ 9 و 10
كلاس دوازدهم الف
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهشيميشيميشيميهندسههندسههندسهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهفيزيكفيزيكفيزيكحسابانحسابانحسابانمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهفارسيفارسيفارسيگسستهگسستهگسستهزبانزبانمطالعهمطالعه
سه‌شنبهعربيعربيشيميشيميمشاورهشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهفيزيكفيزيكحسابانحسابانفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمطالعهآدابمعارفمعارفآزمون هفتگيآزمون هفتگيمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبههندسههندسههندسهشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيكفيزيكفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسيفارسيفارسيمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيشيميمشاورهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيكفيزيكمطالعهفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفآدابمطالعهآزمون هفتگيآزمون هفتگيمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8زنگ 9زنگ 10
شنبهزيستزيستزيستشيميشيميشيميمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهرياضيرياضيرياضيفيزيكفيزيكفيزيكمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهزيستزيستزيستفارسيفارسيفارسيمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيشيميمشاوره مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهرياضيرياضيفيزيكفيزيكمطالعهفيزيك مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفآدابمطالعهآزمون هفتگيآزمون هفتگي مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
روزتاريخنوع آزمون
جمعه۳۱ مردادآزمون پایان‌دوره تابستان 99
جمعه۲۵ مهرآزمون ۱ گزینه ۲
جمعه۱۶ آبانآزمون ۲ گزینه ۲
جمعه۷ آذرآزمون ۳ گزینه ۲
جمعه۲۸ آذرآزمون ۴ گزینه ۲
جمعه۲۶ دیآزمون ۵ گزینه ۲
جمعه۱۷ بهمنآزمون ۶ گزینه ۲
جمعه۱ اسفندآزمون ۷ گزینه ۲
جمعه۲۰ فروردینآزمون ۹ گزینه ۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه۲۴ تير آزمون هفتگی 1
سه‌شنبه۳۱ تیر آزمون هفتگی 2
سه‌شنبه۷ مردادآزمون هفتگی 3
سه‌شنبه۱۴ مرداد آزمون هفتگی 4
سه‌شنبه۲۱ مردادآزمون هفتگی 5
پنجشنبه۲۷ شهريورآزمون هفتگي 6
پنجشنبه۳ مهرآزمون هفتگی 7
پنجشنبه۱۰ مهرآزمون هفتگی ۸
پنجشنبه۱ آبانآزمون هفتگی ۹
پنجشنبه۸ آبانآزمون هفتگی ۱۰
پنجشنبه۲۲ آبانآزمون هفتگی ۱۱
پنجشنبه۲۹ آبانآزمون هفتگی ۱۲
پنجشنبه۱۳ آذرآزمون هفتگی ۱۳
پنجشنبه۲۰ آذرآزمون هفتگی ۱۴
پنجشنبه۴ دیآزمون هفتگی ۱۵
پنجشنبه۱۱ دیآزمون هفتگی ۱۶
پنجشنبه۲ بهمنآزمون هفتگی ۱۷
پنجشنبه۹ بهمنآزمون هفتگی ۱۸
پنجشنبه۲۳ بهمنآزمون هفتگی ۱۹
پنجشنبه۱۴ اسفندآزمون هفتگی ۲۰
پنجشنبه۲۸ اسفندآزمون هفتگی ۲۱
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته رياضيرشته تجربي
جهت مشاهده برنامه بر روي رشته مورد نظر كليك كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنجشنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای قائمیمعلم راهنمادوشنبه ۱۱ تا ۱۲:۳۰شنبه ۱۰ تا ۱۱
چهارشنبه ۸:۳۰ تا ۹:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
1

فایل‌ها و مستندات