پایه دوازدهم2023-09-28T10:05:06+03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
فایل‌ها و مستندات
آموزش مجازی

اعلانات پایه دوازدهم

برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
7:25 - 8:50زنگ ۱ و ۲
8:50 - 9:10زنگ تفریح
9:10 - 10:35زنگ ۳ و ۴
10:35 - 10:50زنگ تفریح
10:50 - 11:35زنگ ۵
11:35 - 11:45زنگ تفریح
11:45 - 12:30زنگ ۶
12:30 - 14:45نماز، ناهار و استراحت
14:45 - 16:05زنگ ۷
16:05 - 16:20زنگ تفریح
16:20 - 17:40زنگ 8
17:40 - 18:25زنگ تفریح
18:25 - 19:45زنگ 9
كلاس دوازدهم الف
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهشيمیشيمیشيمیهندسههندسههندسهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهفيزيکفيزيکفيزيکحسابانحسابانحسابانمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهفارسیفارسیفارسیگسستهگسستهگسستهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
سه‌شنبهزبان انگلیسیزبان انگلیسیشيمیشيمیمشاورهشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهفيزيکفيزيکحسابانحسابانآزمون هفتگیآزمون هفتگیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهعربیعربیمعارفمعارفآدابفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبههندسههندسههندسهشيمیشيمیشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيکفيزيکفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسیفارسیفارسیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
سه‌شنبهشيمیشيمیزبان انگلیسیزبان انگلیسیشيمیمشاورهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيکفيزيکآزمون هفتگیآزمون هفتگیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفعربیعربیفيزيکآدابمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهزيستزيستزيستشيمیشيمیشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهرياضیرياضیرياضیفيزيکفيزيکفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهزيستزيستزيستفارسیفارسیفارسیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
سه‌شنبهشيمیشيمیزبان انگلیسیزبان انگلیسیشيمیمشاورهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهرياضیرياضیفيزيکفيزيکآزمون هفتگیآزمون هفتگی مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفعربیعربیفيزيکآداب مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
روزتاريخنوع آزمون
پنجشنبه2 شهریور 1402آزمون پایان‌دوره تابستان 1402
جمعه21 مهر 1402آزمون ۱ گزینه ۲
جمعه12 آبان 1402آزمون ۲ گزینه ۲
جمعه3 آذر 1402آزمون ۳ گزینه ۲
جمعه24 آذر 1402آزمون ۴ گزینه ۲
جمعه29 دی 1402آزمون ۵ گزینه ۲
جمعه13 بهمن 1402آزمون ۶ گزینه۲
جمعه27 بهمن 1402آزمون ۷ گزینه ۲
جمعه11 اسفند 1402آزمون ۹ گزینه ۲
جهت اطلاع از بودجه بندی اینجا کلیک کنید
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه20 تيرآزمون هفتگی ۱
سه‌شنبه27 تیرآزمون هفتگی ۲
سه‌شنبه3 مردادآزمون هفتگی ۳
سه‌شنبه10 مرداد آزمون هفتگی ۴
سه‌شنبه17 مردادآزمون هفتگی ۵
سه‌شنبه24 مردادآزمون هفتگی ۶
پنج‌شنبه28 شهریورآزمون هفتگی ۷
چهارشنبه5 مهر آزمون هفتگی ۸
چهارشنبه12 مهر آزمون هفتگی ۹
چهارشنبه26 مهرآزمون هفتگی ۱۰
چهارشنبه3 آبانآزمون هفتگی ۱۱
چهارشنبه8 آذرآزمون هفتگی ۱۲
چهارشنبه15 آذرآزمون هفتگی ۱۳
چهارشنبه29 آذرآزمون هفتگی ۱۴
چهارشنبه6 دیآزمون هفتگی ۱۵
چهارشنبه27 دیآزمون هفتگی ۱۶
چهارشنبه4 بهمنآزمون هفتگی ۱۷
چهارشنبه18 بهمنآزمون هفتگی ۱۸
چهارشنبه2 اسفندآزمون هفتگی ۱۹
چهارشنبه23 اسفندآزمون هفتگی ۲۰
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته رياضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته ریاضیرشته تجربی
آزمون ميان نيم‌سال اولرشته رياضیرشته تجربی
آذر و دیرشته رياضیرشته تجربی
آزمون نيم‌سال اولرشته رياضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت اول)رشته رياضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت دوم)رشته رياضیرشته تجربی
مطالعه جمع‌بندی پایه (مرحله دوم- قسمت اول)رشته رياضیرشته تجربی
مطالعه امتحانات خرداد (مرحله دوم- قسمت دوم)رشته رياضیرشته تجربی
مرور کلی (مرحله سوم)رشته رياضیرشته تجربی
جهت مشاهده برنامه بر روی رشته مورد نظر كليک كنيد.

ردیفروزتاریخساعت
1دوشنبه12 تیر 1402۱۶:۳۰ تا ۱۸
2دوشنبه1 آبان 1402۱۶:۱۵ تا ۱۷:45
3سه‌شنبه3 بهمن 1402۱۶:30 تا ۱۷:45
4سه‌شنبه8 اسفند 1402۱۶:30 تا ۱۷:45
5دوشنبه3 اردیبهشت 1402 (دانش افزایی)۱۶:۱۵ تا ۱۷:45
6دوشنبه21 خرداد 1402 (دانش افزایی)۱۶:۱۵ تا ۱۷:45
نوبتروزتاریخ
1دوشنبه3 مهر 1402
2سه‌شنبه2 آبان 1402
3شنبه4 آذر 1402
4سه‌شنبه28 آذر 1402
5دوشنبه25 دی 1402
6سه‌شنبه17 بهمن 1402
7دوشنبه7 اسفند1402
8چهارشنبه5 اردبیهشت 1403

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوی تفریحی جاجرودشنبه22 مهر 1402
2اردوی تفریحی کانون مقدسسه شنبه30 آبان 1402
3اردوی تفریحی بولینگ و سالندوشنبه20 آذر 1402
4اردوی تفریحی پینت بالدوشنبه25 دی 1402
5اردوی تفریحی چیتگرپنج شنبه3 اسفند 1402
6اردوی تفریحی آهار شکرآبادیکشنبه9 اردیبهشت 1402
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنج‌شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنمادوشنبه 14:30 تا 16:30شنبه ۱۱ تا ۱۲:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
دوشنبه1402-08-22چلو خورش فسنجانماست
سه‌شنبه1402-08-23ته چین مرغسوپ شير
چهارشنبه1402-08-24كوفتهماست و خيار
شنبه1402-08-27ماکارونیسالاد شيرازی
یکشنبه1402-08-28جوجه كبابماست و خيار
دوشنبه1402-08-29باقالی پلو گوشتماست
سه شنبه1402-08-30الویهسوپ مرغ
چهارشنبه1402-09-01چلو خورش قورمه سبزیسالاد کلم
شنبه1402-09-04عدس پلوماست
یکشنبه1402-09-05چلوکباب كوبيدهماست
دوشنبه1402-09-06چلو خورش قیمهسوپ شير
سه شنبه1402-09-07لوبیا پلوسالاد فصل
چهارشنبه1402-09-08خوراك كتلتآش بلغور گندم
شنبه1402-09-11کباب تابه‌ایماست و خيار
یکشنبه1402-09-12استانبولی پلوسالاد شيرازی
دوشنبه1402-09-13سبزی‌پلو ماهیسوپ مرغ
سه شنبه1402-09-14آبگوشتماست و خيار
چهارشنبه1402-09-15چلوخورش مرغ و بادمجانماست
شنبه1402-09-18ته چین مرغسوپ جو
یکشنبه1402-09-19خوراک همبرگرآش رشته
دوشنبه1402-09-20زرشك پلو مرغماست و خيار
سه شنبه1402-09-21چلو خورش كرفسسالاد فصل
چهارشنبه1402-09-22چلوكباب مرغماست

فایل‌ها و مستندات

Go to Top