برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 تا 7:15صبحگاه
7:20 تا 8:45زنگ ۱ و ۲
8:45 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:50زنگ ۳
9:50 تا 9:55جابجایی كلاس
9:55 تا 10:35زنگ ۴
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ ۵
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ ۶
12:30 تا 15:00نماز، ناهار و استراحت
15:00 تا 16:30زنگ ۷ و ۸
16:30 تا 16:45استراحت
16:45 تا 18:15زنگ ۹ و ۱۰
كلاس دوازدهم الف
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهشيمیشيمیشيمیهندسههندسههندسهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهفيزيکفيزيکفيزيکحسابانحسابانحسابانمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهفارسیفارسیفارسیگسستهگسستهگسستهمطالعهمطالعهزبانزبان
سه‌شنبهمطالعهبازیشيمیشيمیمشاورهشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهفيزيکفيزيکحسابانحسابانفيزيکآدابمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهعربیعربیمعارفمعارفآزمون هفتگیآزمون هفتگیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبههندسههندسههندسهشيمیشيمیشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيکفيزيکفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسیفارسیفارسیزبانزبانمطالعهمعارف
سه‌شنبهشيمیشيمیمطالعهبازیشيمیمشاورهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيکفيزيکآدابفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفعربیعربیآزمون هفتگیآزمون هفتگیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهزيستزيستزيستشيمیشيمیشيمیمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
يكشنبهرياضیرياضیرياضیفيزيکفيزيکفيزيکمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
دوشنبهزيستزيستزيستفارسیفارسیفارسیزبانزبانمطالعهمطالعه
سه‌شنبهشيمیشيمیمطالعهبازیشيمیمشاورهزیستزیستمطالعهمطالعه
چهارشنبهرياضیرياضیفيزيکفيزيکآدابفيزيک مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
پنجشنبهمعارفمعارفعربیعربیآزمون هفتگیآزمون هفتگی مطالعه مطالعه مطالعه مطالعه
روزتاريخنوع آزمون
جمعه۵ شهریورآزمون پایان‌دوره تابستان ۱۴۰۰
جمعه۲۳ مهرآزمون ۱ گزینه ۲
جمعه۱۴ آبانآزمون ۲ گزینه ۲
جمعه۵ آذرآزمون ۳ گزینه ۲
جمعه۲۶ آذرآزمون ۴ گزینه ۲
جمعه۲۴ دیآزمون ۵ گزینه ۲
جمعه۱۵ بهمنآزمون ۶ گزینه۲
جمعه۶ اسفندآزمون ۷ گزینه ۲
جمعه۱۹ فروردینآزمون ۹ گزینه ۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن کليک كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه۲۲ تيرآزمون هفتگی ۱
سه‌شنبه۲۹ تیرآزمون هفتگی ۲
سه‌شنبه۵ مردادآزمون هفتگی ۳
سه‌شنبه۱۲ مرداد آزمون هفتگی ۴
سه‌شنبه۱۹ مردادآزمون هفتگی ۵
سه‌شنبه۲۶ مردادآزمون هفتگی ۶
پنج‌شنبه۱ مهرآزمون هفتگی ۷
پنج‌شنبه۸ مهرآزمون هفتگی ۸
پنج‌شنبه۱۵ مهرآزمون هفتگی ۹
پنج‌شنبه۲۹ مهرآزمون هفتگی ۱۰
پنج‌شنبه۶ آبانآزمون هفتگی ۱۱
پنج‌شنبه۲۰ آبانآزمون هفتگی ۱۲
پنج‌شنبه۲۷ آبانآزمون هفتگی ۱۳
پنج‌شنبه۱۱ آذرآزمون هفتگی ۱۴
پنج‌شنبه۱۸ آذرآزمون هفتگی ۱۵
پنج‌شنبه۲ دیآزمون هفتگی ۱۶
پنج‌شنبه۳۰ دیآزمون هفتگی ۱۷
پنج‌شنبه۷ بهمنآزمون هفتگی ۱۸
پنج‌شنبه۲۱ بهمنآزمون هفتگی ۱۹
پنج‌شنبه۲۸ بهمنآزمون هفتگی ۲۰
پنج‌شنبه۱۲ اسقندآزمون هفتگی ۲۱
پنج‌شنبه۱۹ اسفندآزمون هفتگی ۲۲
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته رياضیرشته تجربی
آزمون ميان نيم‌سال اولرشته رياضیرشته تجربی
آذر و دیرشته رياضیرشته تجربی
آزمون نيم‌سال اولرشته رياضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت اول)رشته رياضیرشته تجربی
دوره مطالعاتی نوروز (مرحله اول- قسمت دوم)رشته رياضیرشته تجربی
مطالعه جمع‌بندی پایه (مرحله دوم- قسمت اول)رشته رياضیرشته تجربی
مطالعه امتحانات خرداد (مرحله دوم- قسمت دوم)رشته رياضیرشته تجربی
مرور کلی (مرحله سوم)رشته رياضیرشته تجربی
جهت مشاهده برنامه بر روی رشته مورد نظر كليک كنيد.

ردیفروزتاریخساعت
۱۶:۳۰ تا ۱۸
۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
۱۶:۱۵ تا ۱۷:۳۰
۱۸ تا ۱۹:۱۵
۱۶ تا ۱۷:۱۵
۱۵:۳۰ تا ۱۷
۱۵:۳۰ تا ۱۷
۱۶ تا ۱۷:۳۰
نوبتروزتاریخ
1دوشنبه2 آبان
2یکشنبه29 آبان
3چهارشنبه23 آذر
4شنبه24 دی
5یک‌شنبه2 بهمن
6چهارشنبه26 بهمن
7دوشنبه22 اسفند
8چهارشنبه27 اردبیهشت

Your Content Goes Here

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنج‌شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنمادوشنبه ۱۴ تا ۱۶شنبه ۱۱ تا ۱۲:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1401-08-28زرشك پلو مرغ
سوپ مرغ
یکشنبه1401-08-29ماکارونی
ماست و خيار
دوشنبه1401-08-30چلو خورش قیمه
سالاد شيرازي
سه‌شنبه1401-09-01چلوكباب مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-02كوفته
ماست
شنبه1401-09-05چلو خورش فسنجان
ماست
یکشنبه1401-09-06استانبولی پلو
سالاد اندونزی
دوشنبه1401-09-07خوراک همبرگر
آش رشته
سه‌شنبه1401-09-08باقالی پلو مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-09چلوکباب كوبيده
ماست