برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:10 تا 7:15صبحگاه
7:20 تا 8:45زنگ ۱ و ۲
8:45 تا 9:05استراحت
9:05 تا 9:50زنگ ۳
9:50 تا 9:55جابجایی كلاس
9:55 تا 10:35زنگ ۴
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ ۵
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ ۶
كلاس دوازدهم الف
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهشیمیشیمیشیمیهندسههندسههندسه
يكشنبهفیزیکفیزیکفیزیکحسابانحسابانحسابان
دوشنبهمطالعهمطالعهگسستهگسستهورزشگسستهاستخراستخر
سه‌شنبههویت اجتماعی / مطالعههویت اجتماعی / مطالعهشیمیشیمیآزمون هفتگیآزمون هفتگی
چهارشنبهفیزیکفیزیکحسابانحسابانفیزیکمشاورهاستخراستخر
پنجشنبه
كلاس دوازدهم ب
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبههندسههندسههندسهشیمیشیمیشیمی
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفیزیکفیزیکفیزیک
دوشنبهگسستهگسستهمطالعهمطالعهگسستهورزشاستخراستخر
سه‌شنبهشیمیشیمیهویت اجتماعی / مطالعههویت اجتماعی / مطالعهآزمون هفتگیآزمون هفتگی
چهارشنبهحسابانحسابانفیزیکفیزیکمشاورهفیزیکاستخراستخر
پنجشنبه
كلاس دوازدهم ج
روززنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸زنگ ۹زنگ ۱۰
شنبهزیست شناسیزیست شناسیزیست شناسیشیمیشیمیشیمی
يكشنبهریاضیریاضیریاضی فیزیکفیزیکفیزیک
دوشنبهزیست شناسیزیست شناسیزیست شناسیزیست شناسیمطالعهورزشاستخراستخر
سه‌شنبهشیمیشیمیهویت اجتماعی / مطالعههویت اجتماعی / مطالعهآزمون هفتگیآزمون هفتگی
چهارشنبهریاضی ریاضیفیزیکفیزیکمشاوره فیزیک استخر استخر
پنجشنبه
روزتاريخنوع آزمون
جمعه۲۲ مهرآزمون آزمايشی گزينه دو
جمعه۱۳ آبانآزمون آزمايشی گزينه دو
جمعه۴ آذرآزمون آزمايشی گزينه دو
جمعه۲۵ آذرآزمون آزمايشی گزينه دو
جمعه۳۰ دیآزمون آزمايشی گزينه دو
جمعه۲۱ بهمنآزمون آزمايشی گزينه دو
جمعه۵ اسفندآزمون آزمايشی گزينه دو
جمعه۱۹ اسفندآزمون آزمايشی گزينه دو
روزتاريخنوع آزمون
سه شنبه۲۱ تیرآزمون هفتگی ۱
سه شنبه۲۸ تیرآزمون هفتگی ۲
سه شنبه۴ مردادآزمون هفتگی ۳
سه شنبه۱۱ مردادآزمون هفتگی ۴
سه شنبه۲۵ مردادآزمون هفتگی ۵
سه شنبه۱ شهریورآزمون هفتگی ۶
سه شنبه۸ شهریورآزمون هفتگی ۷
سه شنبه۳۱ شهریورآزمون هفتگی ۸
پنجشنبه۷ مهرآزمون هفتگی ۹
پنجشنبه۱۴ مهرآزمون هفتگی ۱۰
پنجشنبه۲۸ مهرآزمون هفتگی ۱۱
پنجشنبه۵ آبانآزمون هفتگی ۱۲
پنجشنبه۱۹ آبانآزمون هفتگی ۱۳
پنجشنبه۱۰ آذرآزمون هفتگی ۱۴
پنجشنبه۱۷ آذرآزمون هفتگی ۱۵
پنجشنبه۱ دیآزمون هفتگی ۱۶
پنجشنبه۸ دیآزمون هفتگی ۱۷
پنجشنبه۶ بهمنآزمون هفتگی ۱۸
پنجشنبه۱۳ بهمنآزمون هفتگی ۱۹
پنجشنبه۲۷ بهمن آزمون هفتگی ۲۰
پنجشنبه۱۱ اسفندآزمون هفتگی ۲۱
جهت اطلاع از بودجه‌بندی هر آزمون، بر روی آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
تير و مردادرشته ریاضیرشته تجربی
مهر و آبانرشته ریاضیرشته تجربی
میان نیم‌سال اولرشته ریاضیرشته تجربی
آذر و دیرشته ریاضیرشته تجربی
نیم‌سال اولرشته ریاضیرشته تجربی
جمع‌بندی نیمسال دوم اسفندماهرشته ریاضیرشته تجربی
اردوی درسی نوروزیرشته ریاضیرشته تجربی
فروردین و اردیبهشت- پایهرشته ریاضیرشته تجربی
اردیبهشت- دوازدهمرشته ریاضیرشته تجربی
امتحان نهایی خردادرشته ریاضیرشته تجربی
جهت مشاهده برنامه بر روی رشته مورد نظر كليک كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنج‌شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای ناصریمعلم راهنمادوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶سه شنبه ۹ تا ۱۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ تا ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
1شنبه۱۱ تیر
2یکشنبه۲۰ شهریور
3سه شنبه۲۶ مهر
4پنجشنبه۳۰ آذر
5سه شنبه۴ بهمن
6یکشنبه۱۴ اسفند
7شنبه۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲
8شنبه ۶ خرداد سال ۱۴۰۲
9دوشنبه۵ تیر سال ۱۴۰۲