برنامه‌های پایه دوازدهم

ساعتبرنامه
7:25 تا 8:50زنگ 1 و 2
8:50 تا 9:10استراحت
9:10 تا 10:35زنگ 3 و 4
10:35 تا 10:50استراحت
10:50 تا 11:35زنگ 5
11:35 تا 11:45استراحت
11:45 تا 12:30زنگ 6
ساعتبرنامه
12:30 تا 14:45نماز، ناهار، استراحت
14:45 تا 16:05مطالعه 1
16:05 تا 16:20استراحت
16:20 تا 17:40مطالعه 2
17:40 تا 18:25استراحت
18:25 تا 19:45مطالعه 3

كلاس دوازدهم الف
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهشيميشيميشيميهندسههندسههندسه
يكشنبهفيزيكفيزيكفيزيكحسابانحسابانحسابان
دوشنبهفارسيفارسيفارسيگسستهگسستهگسسته
سه‌شنبهعربيعربيشيميشيميعربيمشاوره
چهارشنبهفيزيكفيزيكحسابانحسابانفيزيكورزش
پنجشنبهمطالعهآدابمعارفمعارفآزمونآزمون
كلاس دوازدهم ب
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبههندسههندسههندسهشيميشيميشيمي
يكشنبهحسابانحسابانحسابانفيزيكفيزيكفيزيك
دوشنبهگسستهگسستهگسستهفارسيفارسيفارسي
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيمشاورهعربي
چهارشنبهحسابانحسابانفيزيكفيزيكورزشفيزيك
پنجشنبهمعارفمعارفآدابمطالعهآزمونآزمون
كلاس دوازدهم ج
روززنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهزيستزيستزيستشيميشيميشيمي
يكشنبهرياضيرياضيرياضيفيزيكفيزيكفيزيك
دوشنبهزيستزيستزيستفارسيفارسيفارسي
سه‌شنبهشيميشيميعربيعربيمشاورهعربي
چهارشنبهرياضيرياضيفيزيكفيزيكورزشفيزيك
پنجشنبهمعارفمعارفآدابمطالعهآزمونآزمون
تقويم اجرايي
تيرمردادشهريور
مهرآبانآذر
ديبهمناسفند
فروردينارديبهشتخرداد
تير
جهت مشاهده تقويم بر روي ماه مورد نظر كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
سه‌شنبه18 تيرآزمون هفتگي شماره 1
سه‌شنبه25 تيرآزمون هفتگي شماره 2
سه‌شنبه1 مردادآزمون هفتگي شماره 3
سه‌شنبه8 مردادآزمون هفتگي شماره 4
سه‌شنبه15 مردادآزمون هفتگي شماره 5
سه‌شنبه22 مردادآزمون هفتگي شماره 6
چهارشنبه30 مردادآزمون هفتگي شماره 7
پنجشنبه28 شهريورآزمون هفتگي شماره 8
پنجشنبه4 مهرآزمون هفتگي شماره 9
پنجشنبه11 مهرآزمون هفتگي شماره 10
پنجشنبه25 مهرآزمون هفتگي شماره 11
پنجشنبه2 آبانآزمون هفتگي شماره 12
پنجشنبه16 آبانآزمون هفتگي شماره 13
پنجشنبه7 آذرآزمون هفتگي شماره 14
پنجشنبه14 آذرآزمون هفتگي شماره 15
پنجشنبه28 آذرآزمون هفتگي شماره 16
پنجشنبه5 ديآزمون هفتگي شماره 17
پنجشنبه3 بهمنآزمون هفتگي شماره 18
پنجشنبه17 بهمنآزمون هفتگي شماره 19
پنجشنبه24 بهمنآزمون هفتگي شماره 20
پنجشنبه1 اسفندآزمون هفتگي شماره 21
پنجشنبه15 اسفندآزمون هفتگي شماره 22
جهت اطلاع از بودجه‌بندي هر آزمون، بر روي آن كليك كنيد.
روزتاريخنوع آزمون
چهارشنبه14 اسفندآزمون آنلاين شماره 1
دوشنبه19 اسفندآزمون آنلاين شماره 2
جمعه23 اسفندآزمون آنلاين شماره 3
چهارشنبه28 اسفندآزمون آنلاين شماره 4
پنجشنبه7 فروردینآزمون آنلاین شماره 5
چهارشنبه13 فروردینآزمون آنلاین شماره 6
سه‌شنبه19 فروردینآزمون آنلاین شماره 7
جهت اطلاع از بودجه‌بندي هر آزمون، بر روي آن كليك كنيد.
برنامه مطالعه
3 تا 22 فروردينرشته رياضيرشته تجربي
24 تا 28 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
19 تا 23 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
15 تا 19 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
10 تا 14 اسفندرشته رياضيرشته تجربي
۵ تا ۸ اسفندرشته ریاضیرشته تجربی
دي و بهمنرشته رياضيرشته تجربي
آزمون‌هاي پايان نيم‌سال اولرشته رياضيرشته تجربي
آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اولرشته رياضيرشته تجربي
مهر و آبانرشته رياضيرشته تجربي
تير و مردادرشته رياضيرشته تجربي
جهت مشاهده برنامه بر روي رشته مورد نظر كليك كنيد.
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقاي كلاهدوزمديرپنجشنبه 10 تا 12ــــــ
آقای قائمیمعلم راهنمادوشنبه 14 تا 15:30
چهارشنبه 8 تا 9:30
سه‌شنبه 13:30 تا 14:30
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 تا 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

ردیفروزتاریخساعت
1سه‌شنبه11 تير16:30 تا 18:30
2شنبه23 شهريور16:30 تا 18
3يكشنبه21 مهر16:30 تا 17:45
4پنجشنبه30 آبان16:15 تا 17:30
5شنبه5 بهمن16:15 تا 17:30
6دوشنبه19 اسفند16:30 تا 18
7سه‌شنبه16 ارديبهشت16:15 تا 17:45
8شنبه10 خرداد16:15 تا 17:45
9دوشنبه9 تير16:15 تا 17:45
رديفروزتاريخساعت
1دوشنبه22 مهر7:30 تا 15
2شنبه25 آبان7:30 تا 18
3يكشنبه24 آذر7:30 تا 12:30
4دوشنبه30 دي7:30 تا 12:30
5چهارشنبه14 اسفند7:30 تا 14
6شنبه23 فروردين7:30 تا 15
7دوشنبه26 خرداد7:30 تا 18
8چهارشنبه11 تير7:30 تا 18
پنجشنبه12 تير7:30 تا 18
نوبتروزتاریخساعت
1شنبه6 مهر10:30 تا 12:30
2چهارشنبه1 آبان10:30 تا 12:30
3سه‌شنبه5 آذر10:30 تا 12:30
4يكشنبه24 آذر10:30 تا 12:30
5سه‌شنبه24 دي10:30 تا 12:30
6يكشنبه20 بهمن10:30 تا 12:30
7يكشنبه25 اسفند10:30 تا 12:30
8شنبه30 فروردين10:30 تا 12:30

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه‌شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه‌شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته