برنامه های پایه دهم

زمان‌بندی شنبه تا چهارشنبه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
12:30 - 11:45کلاس (6)
14 - 12:30نماز، نهار و بازی
14:45 - 14کلاس (7)
15 - 14:45زنگ تفریح
15:45 - 15کلاس (8)

زمان بندی پنج‌شنبه

زمانبرنامه
7:25 - 7:10صبحگاه
8:10 - 7:25کلاس (۱)‌
8:25 - 8:10زنگ تفریح
9:10 - 8:25کلاس (۲)
9:25 - 9:10زنگ تفریح
10:10 - 9:25کلاس (۳)
10:25 - 10:10زنگ تفریح
11:10 - 10:25کلاس (۴)
11:25 - 11:10زنگ تفریح
12:10 - 11:25کلاس (۵)
12:25 - 12:10زنگ تفریح
13:10 - 12:25کلاس (۶)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففارسیفارسیفیزیکفيزيکنگارشفيزيککارگروهیکارگروهی
بفيزيکفيزيکفارسیفارسیفيزيکنگارشکارگروهیکارگروهی
يكشنبهالفزبان کانونزبان کانونریاضیریاضیرایانهرایانهریاضیبازی
بزبان کانونزبان کانونرایانهرایانهریاضیرياضیبازیریاضی
دوشنبهالفدین و زندگیدین و زندگیشیمیشیمیورزشورزشآزمایشگاهآزمایشگاه
بشیمیشیمیدین و زندگیدین و زندگیآزمایشگاهآزمایشگاهورزشورزش
سه‌شنبهالفزبان کانونزبان کانونفيزيکفيزيکجغرافیجغرافیفارسیدفاعی/سواد رسانه
بزبان کانونزبان کانونجغرافیجغرافیفيزيکفيزيکدفاعی/سواد رسانهفارسی
چهارشنبهالفهندسههندسهرياضیرياضیقرآنرياضیفوق برنامهفوق برنامه
برياضیرياضیهندسه/ زیستهندسه/ زیسترياضیقرآنفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیآدابمشاوره--
بعربیعربیشيمیشيمیمشاورهآداب--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1شنبه9 مهرریاضی1
2شنبه16 مهرفیزیک1
3شنبه23 مهرهندسه / زیست1
4دوشنبه25 مهرشیمی1
5شنبه30 مهرریاضی2
6دوشنبه2 آبانفیزیک2
7شنبه7 آبانعربی1
8شنبه14 آبانهندسه / زیست2
9شنبه28 آبانریاضی3
10شنبه5 آذرفیزیک3
11دوشنبه7 آذرهندسه/زیست3
12شنبه12 آذرعربی2
13دوشنبه14 آذرشیمی2
14شنبه19 آذرفیزیک4
15دوشنبه21 آذرریاضی4
16شنبه26 آذرهندسه/زیست4
17 شنبه3 دیشیمی3

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1یکشنبه۱۰ مهر۱۸: تا ۱۷:۴۵جلسه معارفه
2پنچشنبه۳ آذر۱۶ تا ۱۷جلسه انجمن اولیا و توزیع کارنامه میان نیم سال اول
3یکشنبه۲ بهمن۱۸ تا ۱۹:۳۰کارنما و کارنامه نیم سال اول
4چهارشنبه۲۴ اسفند۱۵:۳۰ تا ۱۷کارنما و کارنامه میان نیم سال دوم
5شنبه۳ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸کارنما و کارنامه نیم سال دوم
نوبتروزتاریخ
1چهار‌شنبه6 مهر
2دوشنبه25 مهر
3شنبه14 آبان
4یکشنبه6 آذر
5چهارشنبه30 آذر
6دوشنبه26 دی
7یکشنبه9 بهمن
8چهارشنبه3 اسفند
9يكشنبه21 اسفند
10دوشنبه11 اردیبهشت

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1جلسه مشترك پدران و پسرانجمعه22 مهر
2کتابخانه آیت الله مرعشی(الف) و نیروگاه سیکل ترکیبی(ب)دوشنبه30 آبان
3کتابخانه آیت الله مرعشی(الف) و نیروگاه سیکل ترکیبی (ب)دوشنبه28 آذر
4پارک چیتگرسه‌شنبه27 دی
5تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اولدوشنبه17 بهمن
6سفر اهوازسه‌شنبه تا شنبه16 تا 20 اسفند
7اردوي تفريحي جاجرودچهارشنبه و پنجشنبه7 و 8 اردیبهشت
8تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالچهارشنبه28 تير
9سفر اختياري درياچه گهرسه‌شنبه تا شنبه10 تا 14 مرداد

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقایان ولی‌نژادمعلمین راهنماسه‌شنبه ۱۴ تا ۱۶یکشنبه ۱۱ تا ۱۲:۳۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ الی ۱۲
تلفن تماس: ۸۸۰۳۰۲۵۸ - ۸۸۰۴۰۷۳۴

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1401-08-28زرشك پلو مرغ
سوپ مرغ
یکشنبه1401-08-29ماکارونی
ماست و خيار
دوشنبه1401-08-30چلو خورش قیمه
سالاد شيرازي
سه‌شنبه1401-09-01چلوكباب مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-02كوفته
ماست
شنبه1401-09-05چلو خورش فسنجان
ماست
یکشنبه1401-09-06استانبولی پلو
سالاد اندونزی
دوشنبه1401-09-07خوراک همبرگر
آش رشته
سه‌شنبه1401-09-08باقالی پلو مرغ
ماست
چهارشنبه1401-09-09چلوکباب كوبيده
ماست