مسابقات ورزشی

به منظور ایجاد فضای بانشاط و پرهیجان در کنار فعالیت‌های آموزشی جاری مدرسه و ایجاد فضایی برای رقابت سالم میان دانش‌آموزان دبیرستان دوره ۲، هر سال تحصیلی در سه نوبت مسابقات ورزشی در دبیرستان برگزار می‌شود. این مسابقات که برای دانش‌آموزان دبیرستان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در رشته‌های متنوع گروهی و انفرادی برگزار می‌گردد.

این مسابقات به صورت انفرادی و در دو مرحله برگزار می‌گردد. مرحله اوّل در داخل کلاس برگزار شده و ۲ نفر از هر کلاس به مرحله نهایی صعود می‌کنند. مرحله نهایی به صورت حذفی می‌باشد.

هر بازی در دو وقت ۸ دقیقه ای برگزار می‌گردد. درصورت تساوی تیم‌ها ۲ دقیقه وقت اضافه گرفته می‌شود. مقررات رسمی بسکتبال به طور کامل لحاظ می‌گردد.

هر بازی در دو ست ۱۵ امتیازی برگزار می‌شود. در صورت تساوی ۱ – ۱ اعلام نتیجه به ست سوم که ۱۰ امتیازی می‌باشد، کشیده می‌شود.

هر بازی در دو وقت ۸ دقیقه‌ای برگزار می‌گردد و قوانین رسمی فوتسال برای این مسابقات اعمال می‌گردد.

در ۲ وقت ۷ دقیقه‌ای در زمین کوچک و با دروازه‌های کوچک و با توپ سایز ۳ برگزار می‌گردد.

هر دونده پس از طی مسافت ۱۰۰ متر چوب امدادی را به دونده بعدی تحویل می‌دهد. در صورت افتادن چوب، تیم حذف می‌شود.

هر بازیکن ۳ بار پرتاب توپ را از پشت خط پنالتی بسکتبال آغاز می‌کند. پرتاب اوّل ۵، پرتاب دوم ۳ و پرتاب سوم ۱ امتیاز دارد.

یک گوی ثابت روی زمین قرار می‌گیرد. دو بازیکن از فاصله ۱۰ متر سه توپ پرتاب می‌کنند که نزدیک‌ترین توپ به گوی ثابت برنده می‌باشد.

در زمین مدرج برگزار می‌گردد که شرکت‌کنندگان از پشت خط پرش می‌کنند و ملاک محاسبه پشت پا می‌باشد. هر فرد ۳ انجام می‌دهد که بهترین پرش محاسبه می‌شود.

هر شرکت‌کننده ۳ پرتاب دارد که در آن یک گوی ۳ کیلوگرمی را از زیر گوش پرتاب می‌نماید.

هر شرکت کننده ۵ دارت در اختیار دارد که ۲ تیر اوّل قلق و جمع امتیاز ۳ تیر بعدی ملاک می‌باشد. فاصله شرکت‌کننده از هدف ۲/۴ متر می‌باشد.

هر شرکت‌کننده می‌تواند در ۲ مرحله و در محدوده مکانی مشخص‌شده روپایی بزند و جمع تعداد روپایی ملاک است.

تعداد طناب‌زدن و خطای شرکت‌کنندگان در مدت زمان یک دقیقه محاسبه می‌گردد.

جدول توزیع مدال‌های المپیاد ورزشی دهه فجر 1397

کلاس مدال طلا مدال نقره مدال برنز امتیاز
یازدهم ب ۴ 2 2 28
یازدهم الف ۳ 1 3 21
دهم الف ۱ ۵ ۱ 21
نهم الف 2 2 ۱ 17
دهم ب ۱ ۳ 3 17
نهم ج 2 0 0 10
نهم ب 0 0 2 2

مسابقات شنای دبیرستان دوره ۲، هر سال در روز اختتامیه اردوی تابستانی برگزار می‌گردد. در این مسابقات، دانش‌آموزان به رقابت با یکدیگر در مواد مختلف انفرادی و گروهی می‌پردازند و همچنین تلاش می‌کنند تا رکوردهای مدرسه را نیز جابجا نمایند.

  • کرال سینه: ۵۰ متر – ۱۰۰ متر – ۲۰۰ متر

  • کرال پشت: ۵۰ متر – ۱۰۰ متر

  • قورباغه: ۵۰ متر – ۱۰۰ متر

  • پروانه: ۵۰ متر

  • آزاد: ۲۰۰ متر آزاد – ۴ در ۲۵ متر آزاد

  • مختلط: ۴ در ۲۵ متر انفرادی – ۴ در ۲۵ متر امدادی