زبان انگلیسی

در راستای برنامه آموزش زبان در مؤسسه و به جهت اهمّیّت ویژه یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز و کاربرد آن در متون علمی، تحصیلات دانشگاهی و تعاملات و ارتباطات بین‌المللی، مؤسسه فرهنگی روزبه با همکاری کانون زبان ایران اقدام به برگزاری کلاس‌های ترمیک زبان انگلیسی، به عنوان بخشی از برنامه رسمی مدرسه می‌نماید. شروع کلاس‌های کانون زبان در مؤسسه روزبه از پایه ششم دبستان می‌باشد و دانش‌آموزان مستعد در صورت قبولی در تمامی سطوح قادر خواهند بود این سیستم آموزشی را تا پایه یازدهم به پایان رسانده و گواهینامه پایان دوره را از مؤسسه کانون زبان ایران دریافت نمایند.

کلاس‌های کانون زبان كه در مدرسه برگزار می‌گردد، از دو شاخه زبان نوجوانان و زبان بزرگسالان تشکیل شده است. شاخه زبان نوجوانان از سه بخش Run, Start و Race تشکیل شده است که بخش Start در يك سطح، بخش Run در چهار سطح و بخش Race در سه سطح برگزار می‌گردد. شاخه بزرگسال نیز از پنج بخش

  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • High-Intermediate
  • Advanced

تشکیل شده است که هر یک از این بخش‌ها از سه سطح تشکیل شده است و برای هر سطح‌ کتاب‌های‌ آموزشی توسط مؤسسه مذکور تدوین شده است و در ۲۱ جلسه ۲ ساعته تدریس می‌گردد.
تمرکز اصلی این کلاس‌ها بر روی گسترش دامنه لغات زبان‌آموزان و آموزش ساختار و قواعد زبان انگلیسی می‌باشد. همچنین در کنار آن به ارتقای چهار مهارت اساسی زبان‌آموزان، یعنی Listening, Writing, Reading, Speaking نیز پرداخته می‌شود.

نمره زبان‌آموزان در هر ترم آموزشی از سه بخش نمره کلاسی (Class Activity) نمره آزمون ميان ترم (Mid-Term Exam) و نمره آزمون پایانی (Final Exam) تشکیل شده است که سهم آن‌ها در نمره نهایی زبان‌آموز به ترتیب 65، 15 و 20 درصد است. قبولی در هر سطح مشروط به کسب نمره میانگین ۷۵ به بالا می‌باشد.
دانش‌آموزانی که در سطح ۲ High-Intermediate به بالا قرار می‌گیرند دانش قابل قبولی را از نظر دامنه لغات و گرامر زبان انگلیسی و به‌کارگیری آن در آزمون سراسری و همچنین دوران پس از مدرسه، دارا خواهند بود.
با توجه به توضیحات بالا و ضرورت اهتمام دانش‌آموزان نسبت به وقت‌گذاری و گذراندن سطح‌های زبان و رسیدن به نقطه مطلوب، برای هر یک از پایه‌های تحصیلی جدول موقعیت نسبی کانون زبان تعیین شده است؛ به این معنی که دانش‌آموزان بایستی تلاش کنند تا سطح زبان آن‌ها از سطح‌های تعیین شده پایین‌تر نباشد.

جدول موقعیت نسبی دانش‌آموزان دبیرستان دوره ۲

پایه نيم‌سال اول نيم‌سال دوم
نهم  Inter 1 Inter 2
دهم Inter 3 H1
یازدهم H2 H3

با توجه به اینکه مؤسسه زبان کانون ایران در حال حذف سی‌دی همراه کتاب‌های درسی زبان است، مجموعه فایل‌های هر کتاب توسط مدرسه دریافت و در سامانه بارگذاری شده است.
شما می‌توانید مجموعه فایل‌های مرتبط با کتاب هر ترم زبان خود را از جدول زیر دریافت کنید:

ردیفترمدریافت فایل کتاب
1RUN1 - RUN2ENGLISH TIME 1
2RUN3 - RUN4ENGLISH TIME 2
3RACE1 - RACE2ENGLISH TIME 3
4RACE3 ENGLISH TIME 4

ردیفترم دریافت فایل کتاب ردیفترم دریافت فایل کتاب
1EL1Elementary 19INTER3Intermediate 3
2EL2Elementary 210H1High Intermediate 1
3EL3Elementary 311H2High Intermediate 2
4PRE1Pre Intermediate 112H3High Intermediate 3
5PRE2Pre Intermediate 213AD1Advanced 1
6PRE3Pre Intermediate 314AD2Advanced 2
7INTER1 Intermediate 115AD3Advanced 3
8INTER2Intermediate 2