مسابقات پرورشی استاد روزبه

پررنگ بودن مسائل آموزشی و فضای درسی در سال‌های دبیرستان دوره ۲، موجب غفلت مدرسه از سایر مهارت‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان نشده است.

مهارت‌ها و استعدادهایی که شاید در برنامه رسمی و کلاس‌های درسی مدرسه جای مشخصی نداشته باشند، اما اهمّیّت آن‌ها در زندگی دانش‌آموزان کمتر از بسیاری از مطالب آموزشی ارائه شده به ایشان نیست. به همین جهت، تلاش شده  است تا با برگزاری مجموعه مسابقات پرورشی استاد روزبه به صورت جشنواره‌ای از مسابقات متنوع علاوه بر تشویق دانش‌آموزان به مهارت‌آموزی و توجه به سایر ابعاد شخصیتی خود، فضای با نشاطی را در کنار رقابت‌های درسی و ورزشی موجود در مدرسه به وجود آورد.

همچنین با توجه به ماهیّت گروهی این مسابقات و درگیر شدن اکثریت قریب به اتّفاق دانش‌آموزان در این مجموعه رقابت‌ها، تقویت روحیه همکاری و کار تیمی نیز از دیگر فوایدی است که از این مسابقات قابل برشمردن است.

مسابقات پرورشی استاد روزبه که هر سال تحصیلی، در ایام زمستان و بهار  و با همکاری شورای دانش‌آموزی برگزار می‌شود، متشکّل از مجموعه‌ای از مسابقات گروهی متنوّع بوده که در آن گروه‌های سه‌نفره از هر یک از ۷ کلاس نهم تا یازدهم در آن به رقابت پرداخته و در پایان علاوه بر معرّفی و تشویق نفرات برتر در هر رشته، کلاس برتر با توجه به جدول امتیازات معرفی شده و تندیس مسابقات به مدت یک سال به کلاس برتر اهدا می‌شود.

تنديس مسابقات پرورشي
گزارش تصویری مسابقات پرورشی استاد روزبه
نتایج نهایی مسابقات پرورشی ۹8-۹۷

در پایان مسابقات هر سال و مطابق آیین‌نامه برگزاری مسابقات، با توجه به نتایج کسب شده توسط نمایندگان هر کلاس در رشته‌های مختلف، کلاس برتر جدول امتیازات کلاس‌ها به عنوان قهرمان مسابقات پرورشی استاد روزبه معرفی شده و تندیس مسابقات به این کلاس اهدا می‌شود. همچنین یک برنامه تفریحی به عنوان جایزه کلاس برتر برای این کلاس برگزار می‌گردد.