زندگی دانش‌آموزی

دانش‌آموزان دبیرستان ۲، بخش قابل توجّهی از زمان روزانه خود را در مدرسه می‌گذرانند و شاید بتوان به راحتی ادعا کرد که در سال‌های تحصیل، در مدرسه زندگی می‌کنند. اگرچه درس و آموزش‌های رسمی نقش پررنگی در این زندگی دارد، اما در کنار آن فعّالیّت‌های متنوعی برنامه‌ریزی شده است تا با توجّه به سایر ابعاد شخصیّتی دانش‎‌آموزان و نیاز به ایجاد فضایی جهت پیگیری و بروز مهارت‌های غیردرسی ایشان در قالب این فعّالیت‌های فردی یا گروهی، از این حضور مستمر در فضای مدرسه به بهترین وجه استفاده شود.

ورزش و فوق‌برنامه
اردوی دریاچه گهر
جشن نیمه شعبان
کتابخانه دبیرستان 2