اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه دهم

آلبوم خاطره‌ها

  • سفر مشهد | دوره 26
  • سفر اصفهان | دوره 26
  • جشن تشریف | دوره 26
  • سفر یزد | دوره 26
  • سفر یزد | دوره 26
  • سفر یزد | دوره 26
  • اردوي پدر و پسر دهم
  • اردوی پدر و پسر دهم

برنامه های پایه دهم

زمان‌بندی روزانه

زمانبرنامه
7:10 - 7:25صبحگاه
8:50 - 7:25کلاس (1 و 2)
9:10 - 8:50زنگ تفریح
10:35 - 9:10کلاس (3 و 4)
10:50 - 10:35زنگ تفریح
11:35 - 10:50کلاس (5)
11:45 - 11:35زنگ تفریح
زمانبرنامه
12:30 - 11:45کلاس (6)
14:00 - 12:30نماز، ناهار و بازي
14:45 - 14:00کلاس (7)
15:00 - 14:45زنگ تفريح
15:45 - 15:00کلاس (8)
حركت سرويس 10 دقيقه بعد از اتمام كلاس

زمان‌بندی کارگروهی

روزمطالعه انفرادیرفع اشكالآزمون
یکشنبه سه شنبه قبل عید16:20 تا 17:4018:25 تا 19:2019:25 تا 19:45
یکشنبه سه شنبه بعد عید16:20 تا 17:4518:10 تا 19:1019:15 تا 19:35

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6زنگ 7زنگ 8
شنبهالففارسیفارسیفيزيكفيزيكبازيفيزيكدين و زندگیمشاوره
بفيزيكفيزيكفارسیفارسیفيزيكبازیمشاورهدين و زندگی
يكشنبهالفزبان كانونزبان كانونرايانهرايانهرياضیرياضیورزشرياضی
بزبان كانونزبان كانونرياضیرياضیرايانهرايانهرياضیورزش
دوشنبهالفآزمايشگاهآزمايشگاهشيمیشيمیورزشورزشفارسینگارش
بشيمیشيمیآزمايشگاهآزمايشگاهفارسینگارشورزشورزش
سه‌شنبهالفزبان كانونزبان كانونفيزيكفيزيكجغرافیجغرافیفيزيكآداب
بزبان كانونزبان كانونجغرافیجغرافیفيزيكفيزيكآدابفيزيك
چهارشنبهالفرياضیرياضیهندسههندسهرياضیدفاعیفوق برنامهفوق برنامه
بهندسههندسهرياضیرياضیدفاعیرياضیفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیقرآندين و زندگی--
بعربیعربیشيمیشيمیدين و زندگیقرآن--

کارگروهی نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1يكشنبه14 مهررياضي1
2سه‌شنبه16 مهرفيزيك1
3يكشنبه21 مهرشيمي1
4سه‌شنبه23 مهرعربي1
5يكشنبه28 مهررياضي2
6سه‌شنبه30 مهرفيزيك2
-يكشنبه5 آبانتعطيل-رحلت رسول اكرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)
-سه‌شنبه7 آبانتعطيل-شهادت امام رضا (ع)
7يكشنبه12 آبانهندسه1
-سه‌شنبه14 آبانتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمي
-يكشنبه19 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
-سه‌شنبه21 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
-يكشنبه26 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
-سه‌شنبه28 آبانتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال اول
8يكشنبه3 آذررياضي3
9سه‌شنبه5 آذرفيزيك3
10يكشنبه10 آذرشيمي2
-سه‌شنبه12 آذرتعطيل-اجراي آزمايشي جشن دوره‌اي
11يكشنبه17 آذرهندسه2
12سه‌شنبه19 آذررياضي4
13يكشنبه24 آذرفيزيك4
14سه‌شنبه26 آذرعربي2
15يكشنبه1 ديرياضي5
16سه‌شنبه3 ديفيزيك5
17يكشنبه8 ديهندسه3
18سه‌شنبه10 ديشيمي3

کارگروهی نیم سال دوم

جلسهروزتاریخدرسنوبتملاحظات
1يكشنبه6 بهمنریاضی1
-سه‌شنبه8 بهمنتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمي
2يكشنبه13 بهمنفيزيك1
3سه‌شنبه15 بهمنشيمي1
4يكشنبه20 بهمنرياضي2
-سه‌شنبه22 بهمنتعطيل-سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي
5يكشنبه27 بهمنعربي1
6سه‌شنبه29 بهمنهندسه1
7يكشنبه4 اسفندفيزيك2
-سه‌شنبه6 اسفندتعطيل-سفر پايه‌اي به اهواز
-يكشنبه11 اسفندتعطيل-سفر پايه‌اي به اهواز
8سه‌شنبه13 اسفندشيمي2
-يكشنبه18 اسفندتعطيل-ولادت حضرت علي (ع)
-سه‌شنبه20 اسفندتعطيل-آزمون‌هاي ميان نيم‌سال دوم
-يكشنبه25 اسفندتعطيل-هفته پاياني سال
9يكشنبه17 فروردينآزمون تكليف عيد-
-سه‌شنبه19 فروردينتعطيل-روز قبل از تعطيل رسمي
10يكشنبه24 فروردينهندسه2
11سه‌شنبه26 فروردينرياضي3
12يكشنبه31 فروردينفيزيك3
13سه‌شنبه2 ارديبهشتشيمي3
14يكشنبه7 ارديبهشتعربي2
15سه‌شنبه9 ارديبهشترياضي4
16يكشنبه14 ارديبهشتفيزيك4
17سه‌شنبه16 ارديبهشتهندسه3

اردوها و بازدیدها

ردیفعنوانروزتاریخ
1جلسه مشترك پدران و پسرانجمعه12 مهر
2سفر اختياري قمچهارشنبه24 مهر
3پارك چيتگردوشنبه29 مهر
4كتابخانه آيت‌الله مرعشي (الف)
نيروگاه سيكل تركيبي (ب)
دوشنبه18 آذر
5كتابخانه آيت‌الله مرعشي (ب)
نيروگاه سيكل تركيبي (الف)
شنبه30 آذر
6واگن‌سازي (الف)سه‌شنبه1 بهمن (الف)
8 بهمن (ب)
7تشويقي كارنماي امتيازي نيم‌سال اولچهارشنبه23 بهمن
8سفر اهوازسه‌شنبه تا شنبه6 تا 10 اسفند
9اردوي تفريحي جاجرودچهارشنبه و پنجشنبه27 و 28 فروردين
10تشويقي كارنماي امتيازي پايان سالدوشنبه23 تير
11سفر اختياري درياچه گهرسه‌شنبه تا شنبه7 تا 11 مرداد

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتمحل
1شنبه6 مهر16:30 تا 17:45سالن دبيرستان 1
2پنج‌شنبه30 آبان16:15 تا 17:30سالن دبیرستان 1
3دوشنبه7 بهمن16:30 تا 18سالن دبیرستان 1
4شنبه23 فروردين16:30 تا 17:45سالن دبستان
5سه‌شنبه3 تير16:30 تا 18سالن دبیرستان 1

نوبتروزتاریخ
1سه‌شنبه9 مهر
2شنبه4 آبان
3چهارشنبه29 آبان
4چهارشنبه27 آذر
5یکشنبه22 دی
6سه‌شنبه15 بهمن
7شنیه3 اسفند
8سه‌شنبه27 اسفند
9يكشنبه24 فروردين

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه 10 تا 12ــــــ
آقای نعمتیمعلم راهنمادوشنبه 8 تا 9:30
يكشنبه 14 تا 15:30
چهارشنبه 9:30 تا 10:30
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه 11 الی 12
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

برنامه غذایی

روزتاريخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه‌شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه‌شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته

فایل‌ها و مستندات