پایه دهم روزبه دوره 27
صفحه اصلی/ پایه دهم
پایه دهم1399-12-17 10:15:16 +03:30
اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی
آموزش مجازی

آخرین اخبار پایه دهم

برنامه های پایه دهم

زمان‌بندی قبل از ظهر

زمانبرنامه
۷:۱۰ تا ۷:۲۰صبحگاه و محاسبه تأخیر
۷:۲۰ تا ۸:۰۰کلاس ۱
۸:۲۰ تا ۹:۰۰کلاس ۲
۹:۲۰ تا ۱۰:۰۰کلاس ۳
۱۰:۲۰ تا ۱۱:۰۰کلاس ۴
۱۱:۲۰ تا ۱۲:۰۰کلاس ۵
۱۲:۲۰ تا ۱۳:۰۰کلاس ۶

زمان بندی بعد از ظهر

زمانبرنامه
۱۴:۳۰ تا ۱۵آزمون‌های مستمر (روزهای زوج)
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۴۵زبان بزرگسال گروه اوّل (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۶ تا ۱۷:۳۰زبان بزرگسال گروه دوم (یکشنبه و سه‌شنبه)
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵تمرین‌دوره‌ای
گروه اندیشه ۱ (دوشنبه)
۱۷ تا ۱۸:۳۰گروه اندیشه ۲ (دوشنبه)

برنامه هفتگی

روز هفتهكلاسزنگ ۱زنگ ۲زنگ ۳زنگ ۴زنگ ۵زنگ ۶زنگ ۷زنگ ۸
شنبهالففارسیفارسیفيزيکفيزيکنگارشفيزيکتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
بفيزيکفيزيکفارسیفارسیفيزيکنگارشتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ای
يكشنبهالفرايانهرايانهرياضیرياضیمشاورهرياضیزبان کانونزبان کانون
برياضیرياضیرايانهرايانهرياضیمشاورهزبان کانونزبان کانون
دوشنبهالفدین و زندگیقرآندین و زندگیشيمیفارسیشیمیگروه اندیشهگروه اندیشه
بقرآندین و زندگیشیمیدین و زندگیشیمیفارسیگروه اندیشهگروه اندیشه
سه‌شنبهالففيزيکفيزيکجغرافیجغرافیتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
بجغرافیجغرافیفيزيکفيزيکتمرین دوره‌ایتمرین دوره‌ایزبان کانونزبان کانون
چهارشنبهالفرياضیرياضیهندسههندسهرياضیدفاعیفوق برنامهفوق برنامه
بهندسه/ زیستهندسه/ زیسترياضیرياضیدفاعیرياضیفوق برنامهفوق برنامه
پنج‌شنبهالفشيمیشيمیعربیعربیسواد رسانهآداب--
بعربیعربیشيمیشيمیآدابسواد رسانه--

تمرین دوره‌ای نیم سال اوّل

جلسهروزتاریخدرسنوبتتاریخ آزمونملاحظات
1شنبه29 شهریورریاضی131 شهریور
2سه‌شنبه1 مهرفیزیك15 مهر
3شنبه5 مهرشيمی17 مهر
4سه‌شنبه8 مهرهندسه / زیست112 مهر
5شنبه12 مهرعربی114 مهر
6سه‌شنبه15 مهرریاضی219 مهر
7شنبه19 مهرفیزیك221 مهر
8سه‌شنبه22 مهرشیمی223 مهر
-شنبه26 مهرتعطیل--شهادت امام رضا(ع)
9سه‌شنبه29 مهرهندسه / زیست21 آبان
-شنبه3 آبانتعطیل--تعطیلی مؤسسه
10سه‌شنبه6 آبانعربی27 آبان
-شنبه10 آبانتعطیل--آزمون‌های میان نیم‌سال اوّل
-سه‌شنبه13 آبانتعطیل--آزمون‌های میان نیم‌سال اوّل
-شنبه17 آبانتعطیل--آزمون‌های میان نیم‌سال اوّل
11شنبه1 آذرریاضی37 آذر
12سه‌شنبه4 آذرفیزیك38 آذر
13شنبه8 آذرشیمی310 آذر
14سه‌شنبه11 آذرهندسه / زيست315 آذر
15شنبه15 آذرعربی317 آذر
16سه‌شنبه18 آذرریاضی422 آذر
17شنبه22 آذرفیزیك424 آذر
18سه‌شنبه25 آذرشیمی429 آذر
19شنبه29 آذرهندسه / زیست41 دی
20سه‌شنبه2 دیعربی43 دی

جلسات اولیا

ردیفروزتاریخساعتتوضیحات
1دوشنبه۳ شهریور۱۷ تا ۱۸جلسه معارفه
2دوشنبه۲۶ آبان۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال اوّل
3یکشنبه۵ بهمن۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰نیم‌سال اوّل
4سه‌شنبه۱۷ فروردین۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰میان نیم‌سال دوم
5سه‌شنبه۱ تیر۱۶:۳۰ تا ۱۸پایان سال

ملاقات با مسؤولين مدرسه

نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای کلاهدوزمدیرپنج شنبه ۱۰ تا ۱۲ــــــ
آقای نعمتیمعلم راهنمایکشنبه ۱۴ تا ۱۵:۳۰شنبه ۱۱ تا ۱۲
دوشنبه ۹ تا ۱۰
آقای محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشیــــــچهارشنبه ۱۱ الی ۱۲
تلفن تماس: 88030258 - 88040734

فایل‌ها و مستندات