همکاران مقطع

رحیم کلاهدوز
رحیم کلاهدوزمدیر
سیدناصر بزرگ سهرابی
سیدناصر بزرگ سهرابیمشاور مدیر

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

محمدجواد کلاهدوز
محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشی
مهدی حیدری ترکمان
مهدی حیدری ترکمانمدیر دروس
حجت سروری
حجت سروریمدیر دروس
عماد صائبی
عماد صائبیمدیر دروس
مجید حسینی
مجید حسینیپرورشی
محمد شوندی
محمد شوندیمعلم راهنمای پایه نهم
حسین ولی نژاد
حسین ولی نژادمعلم راهنمای پایه دهم
محمد جلالی
محمد جلالیمعلم راهنمای پایه یازدهم
میثم ناصری طاهری
میثم ناصری طاهریمعلم راهنمای پایه دوازدهم
علیرضا بهاالدین پور
علیرضا بهاالدین پورمسؤول آزمایشگاه

همکاران گروه اجرایی

مهدی مهدی‌زاده
مهدی مهدی‌زادهروابط عمومی
بهمن قنبری
بهمن قنبریمعاون اجرایی
مهدی محمدی‌پور
مهدی محمدی‌پورنظامت
جلال میرزایی
جلال میرزاییسرایداری
علیرضا کاظمی
علیرضا کاظمیخدمات
بهروز پاییزی
بهروز پاییزیخدمات

دبیران دروس