همکاران مقطع

رحیم کلاهدوز
رحیم کلاهدوزمدیر
سیدناصر بزرگ سهرابی
سیدناصر بزرگ سهرابیمشاور مدیر

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

محمدجواد کلاهدوز
محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشی
مهدی حیدری ترکمان
مهدی حیدری ترکمانمدیر دروس
حجت سروری
حجت سروریمدیر دروس
عماد صائبی
عماد صائبیمدیر دروس
حمید نعمتی
حمید نعمتیمعلم راهنمای پایه نهم
مهدی صالحی سعید
مهدی صالحی سعیدمعلم راهنمای پایه نهم و دهم
حسین ولی نژاد
حسین ولی نژادمعلم راهنمای پایه دهم
محمد جلالی
محمد جلالیمعلم راهنمای پایه یازدهم
میثم ناصری طاهری
میثم ناصری طاهریمعلم راهنمای پایه دوازدهم
علیرضا بهاالدین پور
علیرضا بهاالدین پورمسؤول آزمایشگاه
حسین ناصری طاهری
حسین ناصری طاهریپرورشی

همکاران گروه اجرایی

بهمن قنبری
بهمن قنبریمعاون اجرایی
مهدی محمدی‌پور
مهدی محمدی‌پورنظامت
مهدی مهدی‌زاده
مهدی مهدی‌زادهروابط عمومی
جلال میرزایی
جلال میرزاییسرایداری
علیرضا کاظمی
علیرضا کاظمیخدمات
بهروز پاییزی
بهروز پاییزیخدمات

دبیران دروس