همکاران مقطع

رحيم كلاهدوز
رحيم كلاهدوزمدير
سيدناصر بزرگ سهرابی
سيدناصر بزرگ سهرابیمشاور مدير

همکاران گروه آموزشی و پرورشی

محمدجواد کلاهدوز
محمدجواد کلاهدوزمعاون آموزشی
مهدي حیدری ترکمان
مهدي حیدری ترکمانمدیر دروس
حجت سروری
حجت سروریمدیر دروس
عماد صائبی
عماد صائبیمدیر دروس
حمید نعمتی
حمید نعمتیمعلم راهنمای پایه نهم
مهدی صالحی سعيد
مهدی صالحی سعيدمعلم راهنمای پايه نهم و دهم
حسین ولی نژاد
حسین ولی نژادمعلم راهنمای پایه دهم
محمد جلالی
محمد جلالیمعلم راهنمای پایه یازدهم
میثم ناصری طاهری
میثم ناصری طاهریمعلم راهنمای پایه دوازدهم
علیرضا بهاالدين پور
علیرضا بهاالدين پورمسؤول آزمایشگاه
حسين ناصری طاهری
حسين ناصری طاهریپرورشی

همکاران گروه اجرایی

بهمن قنبری
بهمن قنبریمعاون اجرایی
مهدی محمدی‌پور
مهدی محمدی‌پورنظامت
مهدی مهدی‌زاده
مهدی مهدی‌زادهروابط عمومی
جلال میرزایی
جلال میرزاییسرایداری
علیرضا کاظمی
علیرضا کاظمیخدمات
بهروز پاييزي
بهروز پاييزيخدمات

دبیران دروس