اطلاعیه:

قابل توجه دانش‌آموزان کلاس رباتیک مقدماتی:

وسایلی که برای کلاس رباتیک درخواست دادید، هم‌اکنون آماده‌ی خریداری از فروشگاه است.

ساعت کار فروشگاه:‌ ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۴ تا ۱۶ (هم روزه به جز پنج‌شنبه و جمعه)

خرید وسایل رباتیک