نتایج آزمون مرحله اوّل المپیاد دانش‌آموزی کشور اعلام شد.

نتایج المپیاد مرحله اول