برنامه‌های مربوط به پایه دوازدهم (دوره 25) شامل برنامه هفتگی، جدول زمان‌بندی و برنامه مطالعاتی تابستان 99 بر روی سایت قرار گرفت.

اطلاعيه