با سلام و احترام

به اطلاع می‌رساند به جهت اهمیت کامل بودن دفاتر و اصلاح مشکلات تکالیف قبلی، مقرر گردید دانش آموزان طبق برنامه‌ای که در جدول زیر آمده است، دفتر یا جزوه درس‌های مشخص شده است را به دفتر دبیرستان تحویل نموده و دفاتر با همکاری دبیران ارزیابی می‌گردد. بدیهی است نمرات تکلیف دانش‌آموزان وابسته به تحویل به موقع دفترهای اعلام شده می‌باشد.

پایهمواردی که باید تحویل داده شودزمان تحویلزمان دریافت از مدرسه
نهمریاضی، هندسه، علوم، جزوه عربی، جزوه فارسی، دفتر ترکیبیات (دانش‌آموزان گروه اندیشه)سه‌شنبه ۲۳ دی تا ساعت ۱۴دوشنبه ۲۹ دی تا ساعت ۱۵
دهمریاضی، هندسه، فیزیک، شیمی، جزوه عربی، فارسی، دفتر نظریه اعداد (دانش‌آموزان گروه اندیشه)دوشنبه ۲۲ دی تا ساعت ۱۴پنج‌شنبه ۲۵ دی تا ساعت ۱۲
یازدهم ریاضیحسابان، هندسه، آمار واحتمال، فیزیک، شیمی، جزوه عربی، دفتر و جزوه فارسیسه‌شنبه ۲۳ دی تا ساعت ۱۴دوشنبه ۲۹ دی تا ساعت ۱۵
یازدهم تجربیحسابان، فیزیک، شیمی، جزوه عربی، دفتر و جزوه فارسیسه‌شنبه ۲۳ دی تا ساعت ۱۴دوشنبه ۲۹ دی تا ساعت ۱۵
  • روی جلد تمامی دفاتر لازم است مشخصات شامل نام و نام خانوادگی و کلاس ثبت شده باشد.
  • همه دفاتر در یک کیسه دارای مشخصات قرار داده شود.
  • امکان ارسال دفاتر توسط پیک به مدرسه وجود دارد. در صورت ارسال دفاتر توسط پیک، لازم است از رسیدن دفاتر به مدرسه اطمینان حاصل نمایید.
  • در زمانی که دفاتر در اختیار دانش‌آموزان قرار ندارند، لازم است دانش آموزان تکالیف را در برگه جداگانه بنویسند.
دفتر