با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

به اطلاع می‌رساند آزمون سنجش جامع توسط وزارت آموزش و پرورش جهت پایش کیفیت آموزشی به صورت آنلاین و چهار گزینه‌ای (بدون نمره منفی) برای پایه هفتم تا یازدهم برگزار می‌گردد که شرکت همه دانش‌آموزان در این آزمون الزامی است. لازم است دانش‌آموزان تا پایان روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت یکبار در سامانه وارد شوند و با استفاده از کدملی و نام پدر مشخصات خود را کنترل نمایند و از صفحه مشخصات عکس گرفته و در سامانه آموزش مجازی در درس مشاوره بارگذاری نمایند.

آدرس سامانه:

جدول زمان‌بندی:

پایه تحصیلیروزتاریخ
یازدهمشنبه۱۴۰۱/۰۲/۱۷
دهمیکشنبه۱۴۰۱/۰۲/۱۸
نهمدوشنبه۱۴۰۱/۰۲/۱۹
هشتمسه‌شنبه۱۴۰۱/۰۲/۲۰
هفتمچهارشنبه۱۴۰۱/۰۲/۲۱

هریک از دانش آموزان مطابق جدول زمانبندی بالا از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۹ عصر طبق دروس هدف و پایه تحصیلی، امکان ورود به سامانه و شرکت در آزمون را خواهند داشت. شایان ذکر است تنوع سؤالات بر اساس زمان‌بندی در نظر گرفته شده است.

بودجه بندی و محتوای آزمون: