همکاران مقطع

محمدرضا فخار
محمدرضا فخارمدیر

معلّمین راهنما

علی رضازاده
علی رضازادهمعلم راهنمای پایه ششم
حسین بهبودی
حسین بهبودیمعلم راهنمای پایه هفتم و هشتم
محمدرضا حق پرست
محمدرضا حق پرستمعلم راهنمای پایه هفتم
علی همتیان
علی همتیانمعلم راهنمای پایه هشتم

همکاران اجرایی

سلمان رضائی
سلمان رضائیمعاون اجرایی
منصور روشن زاده
منصور روشن زادهنظامت
مجتبی عسگری
مجتبی عسگرینظامت
حمید امیر کورجانی
حمید امیر کورجانیروابط عمومی

همکاران آموزش

محمدحسن حائری
محمدحسن حائریمعاون آموزشی
امیر واحدزاده
امیر واحدزادهمدیر دروس
رسول ابراهیم‌نیا
رسول ابراهیم‌نیامسؤول آزمایشگاه

همکاران پرورشی

سید مهدی بنی طبا
سید مهدی بنی طبامعاون پرورشی
رحیم قدیری
رحیم قدیریمسؤول کتابخانه و فوق برنامه

همکاران خدمات

محمد میرزائی
محمد میرزائیسرایداری
بهروز پائیزی
بهروز پائیزیخدمات
بابک قلی پور
بابک قلی پورخدمات

دبیران دروس