تیم هندبال دبیرستان دوره اوّل متشکل از دانش‌آموزان هشتم و نهم در مسابقات منطقه ۳ به مقام قهرمانی دست یافت. این موفقیت را به اعضای تیم و کادر فنی تبریک عرض می‌نماییم.

  • قهرماني تيم هندبال روزبه مسابقات منطقه 3
  • قهرماني تيم هندبال روزبه مسابقات منطقه 3
  • قهرماني تيم هندبال روزبه مسابقات منطقه 3