ضمن عرض سلام

نتایج مسابقات نوروزی پس از بررسی توسط کارشناسان هنر و مسابقات مدرسه به شرح زیر اعلام می‌گردد. به نفرات برتر علاوه بر درج امتیاز ویژه مسابقه در کارنمای امتیازی، جوایزی تدارک دیده شده که در اولین ارتباط حضوری در تابستان اهدا می‌گردد. لازم به ذکر است برای بقیه افرادی که آثار خود را ارسال کردند، امتیاز شرکت در مسابقات مدرسه لحاظ خواهد شد.

مسابقه عکاسی

تصویر برگزیده اول

عکاس: محمد امام

تصویر برگزیده دوم

عکاس: محمدسینا بخشنده

تصویر برگزیده سوم

عکاس: امیرعلی پورمهدی

تصویر برگزیده

عکاس: امیرعرشیا عامری

تصویر برگزیده

عکاس: علیرضا خورده چی

تصویر برگزیده

عکاس: محمد امین اعرابی

تصویر برگزیده

عکاس: طاها شفیع پور

تصویر برگزیده

عکاس: محمدپارسا صالحی

zcxcdsfcfsdcds

تصویر برگزیده

عکاس: علیرضا فلاح زادگان

تصویر برگزیده

عکاس: علی بهبهانی

مسابقه چالش روب گلدبرگ

نفر اول: آقای احسان انواری (ششم الف)

نفر دوم: آقای محمد صدرا رضوی طاهری (ششم ب)

نفر سوم: آقای علیرضا داوودی (هفتم الف)