به نام خدا
ولی ّ گرامی
ضمن سلام و آرزوی موفّقیّت
از آنجا که برخی از اولیای محترم (که دانش آموزشان می باید در آزمون جبـرانی نمره قرمز شرکت نماید)،
تقاضای حضور دانش آموز در کلاس های آموزشی تابستان و تعویق زمان برگزاری آزمون را داشتند، موضوع در شورای آموزشی مؤسسه مطرح و مورد تایید قرار گرفت. لذا آزمون های جبرانی نمره قرمز به جای هفته پیش رو در پایان دوره ی آموزش برگزار خواهدشد.
ضمناً با توجه به شروع کلاس ها از روز شنبه ۱۴ تیر ماه، در روزهای آتی از جنابعالی برای ثبت نامِ کلاس های آموزشی تابستان دعوت به عمل می آید.

با تشکر – دبیرستان روزبه دوره اول