آثار خلاقانه دانش‌آموزان پایه ششم (دوره ۳۰ روزبه) استاپ موشن:

کاری از: محمدحسین بکائی جزی

کاری از: محمدعلی بیاتی

کاری از: سیدعلی دعائی اسکوئی

کاری از: محمدحسین آقاپور

کاری از: علی باقری

کاری از: طاها دشتانی

کاری از: امیرعلی رضائی

کاری از: علی حاجی‌بابا

کاری از: علی حسین‌پور

کاری از: امیرمحمد خامی

کاری از: سجاد صادقیان

کاری از: امیرعلی طوفانی‌نژاد

کاری از: محمدحسین عراقیان

کاری از: امیرمحمد علیا

کاری از: علیرضا فلاح‌زادگان

کاری از: محمدامین شهریاری

کاری از: علیرضا نبید

کاری از: سیدمحمدهانی هاشمی