به اطّلاع می رساند سامانه پذیرش در مقطع دبستان دوره دوم روزبه ( پایه چهارم ، پایه پنجم ، پایه ششم ) از روز پنجشنبه 1398/12/01  آماده ثبت مشخّصات مراجعه کنندگان محترم می باشد​.

شروع فرآیند ثبت نام