اخبار و اعلانات
برنامه‌ها
مواد کمک‌آموزشی

آخرین اخبار پایه چهارم

آلبوم خاطره ها

برنامه های پایه چهارم

روزهای شنبه تا چهارشنبهروزهای پنجشنبه
زمانبرنامهزمان برنامه
07:10 تا 07:20صبحگاه07:10 تا 07:20صبحگاه
07:20 تا 07:25حركت و استقرا در كلاس07:15 تا 08:00كلاس 1
07:25 تا 07:35برنامه قرآن صبحگاهی08:00 تا 08:15زنگ تفريح
07:35 تا 08:20كلاس 108:15 تا 09:00كلاس 2
08:20 تا 08:35زنگ تفريح09:00 تا .09:15تغذيه
08:35 تا 09:20كلاس 2 09:15 تا 10:00كلاس 3
09:20 تا 09:40تغذيه10:00 تا 10:15زنگ تفريح
09:40 تا 10:25كلاس 310:15 تا 11:00كلاس 4
10:25 تا 10:40زنگ تفريح11:00تخليه كلاس ها و راهروها
10:40 تا 11:25كلاس 411:05حركت سرويس ها
11:25 تا 11:30جا به جايی
11:30 تا 11:55ناهار - بازی
11:55 تا 12:20بازی - ناهار
12:20 تا 12:30جا به جايی
12:30 تا 13:15كلاس 5
13:15 تا 13:30زنگ تفريح
13:30 تا 14:15كلاس 6
14:15 تا 14:30آمادگی براي ورود به نماز خانه
14:30 تا 14:55نماز خانه
14:55تخليه كلاس ها و راهروها
15:00حركت سرويس ها
روز هفتهكلاسزنگ 1زنگ 2زنگ 3زنگ 4زنگ 5زنگ 6
شنبهالفورزشورزشهنرهنررياضیآزمايشگاه
بهنرهنرورزشورزشآزمايشگاهرياضی
يكشنبهالفهديه های آسماناملارياضیمطالعات اجتماعیفارسیعلوم
باملارياضیمطالعات اجتماعیهديه های آسمانعلومفارسی
دوشنبهالفزبان انگليسیزبان انگليسیورزشورزشعلومفارسی
بورزشورزشزبان انگليسیزبان انگليسیفارسیعلوم
سه شنبهالفرياضیرياضیقرآنفارسیمشاورههديه های آسمان و احكام
بقرآنفارسیرياضیرياضیهديه های آسمان و احكاممشاوره
چهارشنبهالففارسیفارسیقرآنرياضیمطالعات اجتماعیعلوم
برياضیقرآنفارسیفارسیعلوممطالعات اجتماعی
پنج شنبهالفرايانهرايانهزبان انگليسیزبان انگليسی
بزبان انگليسیزبان انگليسیرايانهرايانه
ردیفعنوانروزتاریخ
1اردوي يك روزه اردوگاه شهيد باهنر چهارشنبه23مهر
2عصری در مدرسهشنبه11 آبان
3امام زاده علی اكبر(ع)چهارشنبه6 آذر
4تشويقی ترم 1پنجشنبه17 بهمن
5موزه ايران باستانيك شنبه20 بهمن
6گنبد ميناچهار شنبه7 اسفند
7شبی در مدرسهپنجشنبه28 فروردين
8اردوی يك روزه جاجرودشنبه31 ارديبهشت
9تشويقی ترم 2دوشنبه26 خرداد

ردیفروزتاریخعنوانساعتمحل
1دوشنبه25 شهريورجلسه معارفه اوليا16:15 الی 17:45سالن دبستان
2پنج‌شنبه30 آبان توزيع كارنامه ميان نيم سال 1
انتخابات انجمن اوليا
14:00 الی 15:15سالن دبيرستان دوره 1
3يك‌شنبه 6 بهمن توزيع كارنامه نيم‌سال 1

18:00 الی 19:00سالن دبستان
4جمعه22 فروردين جشن پايان سال
10:15 الی 12سالن دبستان
5دوشنبه12 خردادتوزيع كارنامه نيم سال دوم
دفتر دبستان دوره 2

نوبتروزتاریخ
1 شنبه20 مهر
2يك شنبه12 آبان
3چهار شنبه22آبان
4شنبه9 آذر
5سه شنبه19 آذر
6يك شنبه1 دی
7چهار شنبه11 دی
8چهار شنبه18 دی
9يك شنبه6 بهمن
10چهار شنبه30 بهمن
11 شنبه17 اسفند
12چهار شنبه3 ارديبهشت
نامسمتملاقات حضوریتماس تلفنی
آقای اكبر زادهمدير دبستانچهارشنبه 7:30 الی 8:30
----------
آقای مهدی كلاهدوزسرپرست دورهسه‌شنبه 9:30 الی 10:30
----------
آقای فلاحیمعلم راهنمای پايه چهارمشنبه 8:00 الی 10:00
دو‌شنبه 13:30 الی 14:30
چهارشنبه 9:45 الی 10:45
آقای كارگريانمعاون آموزش----------يكشنبه 13 الی 14
روزتاریخغذادسر
شنبه1398-11-19لوبياپلوماست و خيار
یکشنبه1398-11-20خوراك حليم بادمجانسوپ جو
دوشنبه1398-11-21جوجه‌كبابماست
سه شنبه1398-11-22تعطیلتعطیل
چهارشنبه1398-11-23چلوخورش قورمه‌سبزیماست
شنبه1398-11-26چلوكبابماست
یکشنبه1398-11-27سبزي‌پلو ماهیسوپ مرغ
دوشنبه1398-11-28چلوخورش فسنجانماست
سه شنبه1398-11-29استانبولي‌پلوسالاد شيرازی
چهارشنبه1398-11-30خوراك همبرگرآش رشته