با سلام و آرزوی سلامتی برای دانش آموزان و خانواده های گرامی

فایل تغییرات تکالیف هفته اول آذر در قسمت تکالیف قرار داده شده است.

آزمون هدیه ها درس‌های 1 الی 4 شنبه برگزار خواهد شد. در ضمن آوردن رضایت نامه اردوی شنبه 5 آذر (باغ موزه علوم زمین) فراموش نشود .