ولی گرامی با سلام و احترام

برنامه آموزش غیرحضوری دانش آموزان در روز دوشنبه 21 آذر در بستر شاد به شرح زیر می باشد :

پایه سوم :

زنگ اول ( ساعت 9:30 الی 10:00 ) : ریاضی

زنگ دوم (ساعت 10:15 الی 10:45 ) : فارسی

 

پایه چهارم :

زنگ اول ( ساعت 9:30 الی 10:00 ) : فارسی

زنگ دوم (ساعت 10:15 الی 10:45 ) : ریاضی

 

پایه پنجم :

زنگ اول ( ساعت 9:30 الی 10:00 ) : ریاضی

زنگ دوم (ساعت 10:15 الی 10:45 ) : فارسی

 

در صورت نیاز به راهنمایی نصب نرم افزار شاد به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://rouzbeh.info/?p=19481