بدین‌وسیله به اطلاع اولیای محترم پایه سوم دبستان می‌رساند، جلسه‌ی دانش‌افزایی روزهای سه‌شنبه مورخ 98/09/12 و 98/09/19 ساعت 16:15 الی 17:45 مطابق برنامه برگزار خواهد شد.