به اطلاع می‌رساند؛

تکالیف در روزهای تعطیل به صورت روزانه در صفحات پایه قرار خواهد گرفت و جهت آگاهی از تکالیف، لازم است دانش‌آموزان به صفحه‌ی پایه خود مراجعه نمایند.