برنامه آزمون‌های کلاس‌های مجازی زبان هرمس

ولی گرامی، با سلام و آرزوی سلامتی، به اطّلاع می‌رسد؛

برنامه آزمون‌های کلاس‌های مجازی زبان هرمس در زمان کلاس درس مطابق جدول ذیل برگزار می‌شود:

پایه زمان برگزار آزمون
دوم و چهارم چهارشنبه
99/06/05
سوم و پنجم پنجشنبه
99/06/06
2022-04-30T10:12:02+04:30

اشتراک گذاری!

Go to Top