بدین وسیله به اطلاع اولیای محترم می‌رساند؛

با توجه به شرایط کنونی، ثبت نام کتاب‌های درسی سال آینده تحصیلی برای کسانی که تاکنون برای‌ ثبت نام اقدام نکرده‌اند، توسط مدرسه به صورت گروهی انجام شده و ان‌شاءالله در زمان مقرر تحویل دانش‌آموزان می‌گردد.