امروز روزیه که واقعا باید به هم تبریک بگیم. به مردم خوب ایران، زنان، مردان، پیرها، جوانان و همه کسایی که توی دوران انقلاب بودن و برای پیروزی انقلاب تلاش کردند. می دونید بچه ها! روز 22 بهمن، وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. دسته دسته مردم پیش امام خمینی (ره) رهبر بزرگ انقلاب رفتن و این پیروزی رو به او تبریک گفتند. همین طور از سراسر جهان برای امام خمینی پیام تبریک می فرستادند. آخه آن روز یه روز بزرگ و تاریخی بود.

گرچه در زمستان بود

چون بهار بود آن روز

سرزمین ما ایران

لاله زار بود آن روز