دانش‌آموزان عزیز، اولیای محترم:

دبستان روزبه همچون سال‌های گذشته جهت شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای دانش‌آموزان عزیز و پاسخگویی به نیازهای آنان طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ اقدام به برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه‌ می‌نماید.

این کلاس‌ها به صورت غیرهمزمان در روزهای مشخص تشکیل می‌گردد، به گونه‌ای که دانش‌آموز در زمان‌های مشخص ویدئوی ضبط شده کلاس را مشاهده و طبق آن فعالیت‌ها را انجام و ارسال می‌کند.

توضیح کامل روش برگزاری کلاس توسط معلمین راهنما در برنامه صبحگاه روز چهارشنبه ارائه خواهد شد.

برنامه‌ی بارگذاری ویدئوی این کلاس‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

فوق برنامه
پایه روزهای بارگذاری ویدئو عنوان
اوّل پنج‌شنبه‌ نقّاشی – اوریگامی / کارت پستال
دوم پنج‌شنبه‌ بازی‌های نمایشی – نقّاشی
سوم شنبه‌ و دوشنبه‌ نقّاشی با آبرنگ – نمایش
چهارم یکشنبه و سه‌شنبه مهارت‌های فردی – تار و پود
پنجم شنبه‌ و دوشنبه‌ کار با چوب بستنی – کار با کاموا