کتاب صوتی، کتابی است که ما کاغذهایش را نمی‌بینیم؛ ولی می‌توانیم آن را بشنویم و حسابی لذت ببریم.

این بار می‌خواهیم یک کتاب صوتی به کمک شما درست کنیم. برای تهیه یک کتاب صوتی باید چه کار کنیم؟ کافی است شما یک عبارت از کتاب «گروفالو» اثر «جولیا دونالدسون» که در مودل آن را بارگذاری کرده ایم را چند بار بخوانی. وقتی قشنگ و با صدای بلند طوری که دوست داری عبارت آن‌طور شنیده شود، عبارت را خواندی،‌ آن را ضبط کن و فایل صوتی آن را برای مدرسه ارسال کن.

حواست باشد که در ستون احساس/ نقش، شما را راهنمایی کرده‌ایم که آن را با چه احساسی بخوانی. پس تلاشت را بکن تا هنگام خواندن عبارت، آن حس را داشته باشی!

و بعد منتظر باش تا قصه کامل صوتی را که خودت هم جزو گویندگانش هستی را در سایت بگذاریم. یک کتاب صوتی با یک عالمه گوینده پر انرژی و شاداب!