شکل زیر تصویر یک پیراهن است. خوب به آن دقت کنید. سوال این است، در پیراهن نشان داده شده در شکل چند سوراخ وجود دارد؟

چیستان ۳

خوب دقت کنید و حواستان جمع باشد که همه سوراخ‌ها را بشمارید! بعد جواب را برای ما ارسال کنید.