ولی گرامی،
به اطّلاع می‌رساند؛ هفته آینده کلاس‌ها به صورت عادی طبق برنامه‌ی هفتگی و به صورت غیرحضوری با شروع برنامه‌ی صبحگاه برگزار می‌گردد.