ابزار: چوب بستنی حداقل 30 عدد، رنگ گواش یا ماژیک حداقل 3 عدد، قلمو، چسب و کاغذ

تا حالا پازل درست کردی؟ بنطرت با چه ابزاری می شود پازل درست کرد؟ امروز هم می‌توانی طرحی که ما آموزش داده ایم را بسازی و هم هر طرحی که خودت دوست داشتی.

  • اول چوب بستنی‌ها را کنار هم روی کاغذ بچسبان (مقدار چسبی که پشت هر چوب میزنی در حد یک نقطه باشد، زیرا قرار است بعدا از کاغذ جدا کنی).
  • بعد با گواش روی آنها یک نقاشی با موضوع دلخواه بکش.
  • بعد از تمام شدن کارت، نقاشی‌ات را بگذار خشک شود.
  • حالا می¬توانی برای پازلت یک راهنما درست کنی. مثلا همان نقاشی را که روی چوب بستنی کشیده‌ای، روی یک کاغذ بکشی.
    بعد از خشک شدن، چوب بستنی‌ها را از هم جدا کن.
  • حالا می‌توانی پازل و راهنمایش را در یک بسته زیبا بگذاری و به یکی از دوستانت هدیه بدهی.

تصویر پازل زیبایت را حتما برای ما بفرست.

پازل با چوب بستني
ارسال تصویر پازل