امروز می‌خواهیم با هم با یک خلال دندان یک نقاشی بکشیم. حدس می‌زنی چطور این کار را انجام بدهیم؟ بیا با هم برویم و شروع کنیم.

وسایل مورد نیاز: کاغذ A4 سفید 2عدد، مقوا، خلال دندان، پاستل 12 رنگ، مداد مشکی، کاغذ رنگی و چسب

  • روی تمام صفحه کاغذ، قسمت‌های نامنظم بکش.
  • سپس هر قسمت را با یک رنگ دلخواه با پاستل پررنگ، رنگ بکن.
  • وقتی تمام صفحه را با رنگ‌های مختلف رنگ‌آمیزی کردی، با پاستل مشکی روی تمام رنگ‌ها را رنگ بکن، طوری که رنگ‌های زیرین معلوم نباشد.
  • حالا صفحه را بگذار جلویت و یک موضوع انتخاب کن و با خلال دندان موضوعت را روی کاغذ بکش. چه اتفاقی افتاد؟

وقتی نقاشی‌ات کامل شد می‌توانی کاغذت را روی یک مقوا بچسبانی و دور آن با کاغذهای رنگی قاب درست کنی و آن را به دیوار اتاقت آویزان بکنی.

بنظرت به غیر از خلال دندان با چه چیزهای دیگری می‌توانی روی کاغذت نقاشی‌ات را نشان بدهی؟ حتی می‌توانی قبل از آن که رنگ مشکی را روی رنگ‌ها بکشی یک کاغذ روی قسمتی که رنگ‌های مختلف کشیدی بگذاری، بعد روی آن صفحه‌ را با یک مداد مشکی یک نقاشی بکشی. بعد از تمام شدن نقاشی‌ات، کاغذ را برگردان، چه اتفاقی افتاده؟
وقتی این کار را به خوبی یادگرفتی می‌توانی با کاغذهای کوچک یکی از کارهای بالا را انجام بدهی و بعد روی مقوا بچسبانی و پشت مقوا برای یکی از دوستانت نامه‌ای بنویسی و کارت پستالت را برایش پست بکنی.

تصویر نقاشی یا کارت پستال را برای ما ارسال کن.