برای ساخت هلی کوپتر به وسایل زیر احتیاج داریم:

قیچی، بطری پلاستیکی (1 عدد)، نی پلاستیکی سرکج (3 عدد)، توپ پینگ پنگ (1 عدد)، سوزن ته گرد (1 عدد)

1- با استفاده از قیچی یا هر چیز نوک تیز دیگر درپوش پلاستیکی بطری را سوراخ کنید. سعی کنید سوراخی که ایجاد می کنید کاملا در وسط در باشد.

2- بطری را به دو قسمت تقسیم کنید. بطری را از جایی ببرید که به اندازه قطر توپ تان باشد به صورتی که داخل آن قرار گرفته و به راحتی هم خارج نشود. یک نوار نیم دایره شکل هم از بطری جدا کنید.

3- حالا 3 عدد نی را به صورتی که در تصویر می بینید ببرید. سه قسمتی که سرکج هستند کوتاه ترند.

4- یک نی سرکج را به عنوان دم هلیکوپتر داخل سوراخ درپوش فرو کنید. دو قطعه نی را به شکل ضربدری با سوزن ته گرد به هم متصل کنید (اگر لازم دیدید سوزن را کوتاه کنید).

5- دو قطعه نی سرکج دیگر را نیز مثل تصویر با منگنه به قطعه نیم دایره ای که از بطری بریدید متصل کنید. همان طور که در تصویر می بینید وسط قسمت نیم دایره (پایه های فرود هلیکوپتر) را به بطری منگنه کنید.

6- توپ پینگ پنگ را که حکم کابین خلبان را دارد سرجایش قرار دهید.

حالا از هلی کوپتر زیبایی که ساختید عکس بگیرید و برای ما بفرستید.