تا حالا میمون درست کردید؟ می‌دانید میمون‌ها در طول روز چه کارهایی انجام می‌دهند؟ ما امروز می‌خواهیم میمون درست کنیم. آن هم نه یکی! بلکه یک خانواده! یک خانواده دوست‌داشتنی که در یک روز گرم تابستانی به پیک نیک رفته بودند و کلی اتفاق‌های جالب برایشان پیش آمده بود!

پس اگر آماده ای اعضای خانواده میمون‌ها را در ذهنت تصور کن و بعد به تعداد اعضای خانواده میمون‌ها، با استفاده از الگوی زیر اوریگامی آنها را درست کن.

حالا که میمون‌هایتان را طبق الگو ساختید، می‌توانید آنها را روی یک کاغذ A4 بچسبانید و یکی از اتفاقهایی که برایشان پیش آمده را نقاشی کنید. در ضمن این فعالیت یک امتیاز ویژه هم دارد. اگر اتفاق جالبی که برایشان افتاده را در سه خط برای ما بنویسید یک امتیاز ویژه هم می‌گیرید.

برای ارسال فعالیت خود دکمه زیر را لمس کنید.