نمایشگاه کلاس‌های هنر در نیم‌سال اول از نیمه آبان ماه برپا شد و دانش‌آموزان آثار خود را در معرض دید دیگر عزیزان قرار دادند و سعی شد تمام دانش‌آموزان حداقل یک کار در نمایشگاه داشته باشند.

طرح درس‌های نیم‌سال اول در پایه سوم (ایفلوت و دوخت و دوز)، پایه چهارم (کار با فوم و تار و پود) و هم‌چنین در پایه پنجم (کاربا کاموا و ترام ) می باشد. این آثار در نمایشگاهی واقع در طبقه همکف دبستان ۲ روزبه برپا است که تا پایان نیم‌سال اول ادامه  دارد با هم تصاویری از این نمایشگاه می‌بینیم.