دانش‌آموزان مقطع دبستان روزبه توانستند در مسابقات تنیس‌روی میز منطقه سه تهران مقام سوم را کسب نمایند.
دانش‌آموزان محمدرضا رمضانی خاروانی، محمد‌مهدی احمدی و سجاد صادقیان با مربی‌گری آقای وطن‌پرست در این مسابقات شرکت کرده و به این مقام نائل شدند.
ضمن تبریک و تشکر از این دانش‌آموزان و مربی‌شان، آرزوی سلامتی و موفقیت‌های بیشتر برای‌شان داریم.

مقاوم سومی مسابقات تنيس