به اطلاع می رساند به دلیل شرایط آب و هوایی، برنامه بازدید از باغ پرندگان پایه سوم در روز یکشنبه مورخ 98/8/26 لغو گردید.
زمان برگزاری این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.