ولی گرامی، دانش‌آموز عزیر، باسلام؛

برای اطمینان از نمایش صحیح و بدون به‌هم ریختگی سؤالات، لازم است دانش‌آموزان زبان محیط سامانه آموزش مجازی را به فارسی تغییر دهند. برای این منظور می‌توانید مطابق راهنماهای تصویری زیر عمل کنید.

همچنین در حال حاضر، برای کاهش ایرادات احتمالی حین فرایند آزمون، اکیداً توصیه می‌شود تا برای آزمون‌‌های پیش رو از طریق رایانه شخصی و با مرورگر کروم به سامانه آموزش مجازی متصل شوید.

نحوه فارسی سازی محیط وب سامانه آموزش مجازی

راهنمای انتخاب زبان فارسی مودل
راهنمای انتخاب زبان فارسی سامانه آموزش مجازی
راهنمای انتخاب زبان فارسی مودل

نحوه فارسی سازی محیط نرم افزار تلفن هوشمند و تبلت

راهنمای انتخاب زبان فارسی مودل
راهنمای انتخاب زبان فارسی مودل
راهنمای انتخاب زبان فارسی مودل