به اطلاع اولیای گرامی می رساند جهت دریافت نتایج فعالیت های پایان نیم سال دوم و برگه دعوت به ثبت نام در روز شنبه 98/03/11 از ساعت 8:00 الی 16:00 به دفتر روابط عمومی دبستان دوره 2 مراجعه فرمایید.