اولیای ارجمند با تقدیم درود و مهر، و سپاس از اعتماد شما به مؤسسه فرهنگی روزبه،
همه ساله در چنین روزهایی با هدف شناسایی و معرفی اهداف آموزشی و تربیتی، مؤسسه جلساتی با عنوان جلسه توجیهی برای آن دسته از اولیای گرامی که این مؤسسه را جزو اولویت‌های محلّ تحصیل فرزندشان منظور کرده بودند، برگزار می‌کردیم تا از این رهگذر بتوانند با شناخت بهتری تصمیم‌گیری نمایند. امسال امّا با شیوع بیماری کرونا دست روزگار تقدیری دیگر رقم زد.
فرصت استقبال از میهمان از ما دریغ شد، ولی به لطف خداوند و تلاش همه همکاران مجموعه سعی خواهد شد این روند با اطمینان و سلامت طی شود.
در این راستا، در ویدئوهای زیر شما با گوشه‌هایی از هدف‌گذاری‌ها و فعّالیّت‌های مؤسسه، از زبان مدیر عامل مؤسّسه، تبیین وی‍ژگی‌ها و فعّالیت‌های مقطع دبستان توسط مدیر مقطع و همچنین گزارشی از مجموعه فعّالیت‌های آموزش مجازی در سال تحصیلی جاری توسط معاون آموزشی موسسه آشنا می‌گردید. لذا تقاضا می‌شود برای آشنایی بیشتر و انتخاب بهتر، هر سه ویدئو را با دقت مشاهده فرمایید. (گرچه می‌دانیم مجاز هیچ‌گاه جایگزین قابلی برای حقیقت نبوده و نیست …)
ضمناً توجه اولیای گرامی را به این نکته جلب می‌کنیم که از این پس، ادامه فرآیند ثبت نام با اطّلاع قبلی توسط پیامک و یا از طریق تماس تلفنی پیگیری می‌شود.