حالا که جشن به این بزرگی را در پیش رو داریم ما هم تصمیم گرفتیم در کنار شما جشنی مجازی داشته باشیم پس به سامانه مودل مراجعه کنید و در جشنواره من هم غدیری‌ام شرکت کنید.