اولیای گرامی و دانش‌آموزان عزیز به اطّلاع می‌رسد که تکالیف از روز دوشنبه مورخ 99/06/16 ارائه خواهد شد.

برای دسترسی به برنامه‌ی روزانه‌ی تکلیف و فایل‌های دفترچه‌ی یادداشت هفتگی و برنامه‌ی حفظ قرآن، پایه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

برنامه‌ی روزانه‌ی تکلیف:

مسیر دریافت فایل دفترچه‌ی یادداشت هفتگی:

مسیر دریافت فایل برنامه‌ی حفظ قرآن: