به اطلاع والدین و دانش‌آموزان گرامی می‌رساند، پرسش کلاسی درس مطالعات اجتماعی برای پایه‌های چهارم و پنجم در روز سه‌شنبه 98/11/01 برگزار خواهد شد.